پر بازدید ترین مطالب

گوگل و نست پس از دو سال جدایی، همکاری مجدد خود را در زمینه‌ی اینترنت اشیا و محصولات خانه هوشمند آغاز می‌کنند. افرادی مطلع به وال استریت ژورنال خبر داده‌اند که شرکت گوگل در نظر …


آخرین مطالب