پر بازدید ترین مطالب

همه ی نوشته ها در: مفیدستان

مطلب جالب جدید علمی سبک زندگی آشپزی فناوری هنری و سایر مطالب مفید

علی‌اصغر اصغرنژاد درباره بیماری “خودبیمارانگاری” می‌گوید: در ذهن همه انسان‌ها افکار مزاحم‌کننده‌ای وجود دارد اما مشکل زمانی شروع می‌شود که افراد به آن توجه می‌کنند و آن را دغدغه و دل مشغولی زندگی خود …

2009-04-12T11:49:06+04:30 پزشکی سایر خبرهای : پزشکی : اشتراک گذاری بیماری شلی ماهیچه ها دوست گرامی،دیستروفی عضلانی تحلیل تدریجی عضلات بدن، به ویژه عضلات انتهایی اندامها، لگن و اطراف مفصل ران، که منجر به اختلال …

آخرین مطالب