همه ی نوشته ها در: دین و اندیشه

مطالب و مقالات ارزشمند و مفید درباره دین و اندیشه مذهب شرعی اسلامی و اعتقادی

عمل گرایی، مطالبه رهبر معظم نظام اسلامی

مفیدستان: جامعه برای اسلامی شدن نیازمند مسلمانانی است که میدان عمل را خالی نکرده و وظیفه مسلمانی خود را به خوبی انجام دهند. آمار بالای اختلاس، دزدی، طلاق، اعتیاد، استفاده نامشروع از بیت المال، …

اندکی تفکر …

دو قشر از مردم همیشه بدبخت هستند:
آنهایی که حرف هیچ کس را گوش نمی دهند.(خودرأی)
آنهایی که به حرف همه گوش می دهند.(دهن بین)
-چرچیل

پر بازدیدترین مطالب