همه ی نوشته ها در: دین و اندیشه

مطالب و مقالات ارزشمند و مفید درباره دین و اندیشه مذهب شرعی اسلامی و اعتقادی

اندکی تفکر …

در شرایط سخت هم امیدوار باش...
زیرا گاهی رحمت الهی
از سیاه‌ترین ابرها می‌بارد
پس به فردایی روشن امید داشته باش