همه ی نوشته ها در: دین و اندیشه

مطالب و مقالات ارزشمند و مفید درباره دین و اندیشه مذهب شرعی اسلامی و اعتقادی

چرا در دین اسلام روزی حلال اهمیت دارد؟/روزی حلال چگونه به دست می آید؟

مفیدستان: تا قدرت حلال خوری دارم هرگز حرام نخواهم خورد و تاکنون هم حرام نخورده ام روزی حضرت عیسی(ع) به چوپانی برخورد کرد چوپان به عیسی(ع) گفت: من پنج کلمه نصیحت بلدم …

اندکی تفکر …

اگر دیدی کسی گره ای دارد وتو راهش را می دانی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن
معجزه زندگی دیگران باش!
این قانون کائنات است !
معجزه زندگی دیگران که باشی
بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود ….!

پر بازدیدترین مطالب