همه ی نوشته ها در: داستانک

داستانهای کوتاه آموزنده داستانک پند اخلاقی مفید قصه حکایت جالب ضرب المثل

داستان شنیدنی و کوتاه ازدواج با یک مرد ثروتمند (داستانک)

مفیدستان: داستان شنیدنی و کوتاه ازدواج با یک مرد ثروتمند یک دختر خانم زیبا خطاب به رئیس شرکت امریکائی ج پ مورگان نامه‌ای بدین مضمون نوشته است : می‌خواهم در آنچه اینجا می‌گویم صادق …

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا (داستانک)

مفیدستان: تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا زني جوان نزد شيوانا استاد عشق و معرفت آمد و درخواست کمک کرد . شیوانا از زن جوان خواست مشکلش را …

اندکی تفکر …

انشاي پسر بچه آلماني به پدر رفتگرش:
پدر عزيزم من به خوبي ميفهمم
که بسيار با شرف است آنکس که انسان باشد و بين آشغال ها نان پيدا کند،
تا آنکس که آشغال باشد و بين انسانها نان پيدا کند...!!!!!