همه ی نوشته ها در: بهداشت و سلامتی

مطالب آموزشی و مقالات ارزشمند و مفید درباره سلامت و بهداشت پزشکی درمان تغذیه و زندگی سالم

اندکی تفکر …

اگر قدرت پرواز ندارید بدوید. اگر نمیتوانید بدوید راه بروید و اگر توان راه رفتن ندارید چهاردست و پا بروید.اما هرکاری که میکنید باید حرکت رو به جلو داشته باشید
مارتین_لوترکینگ