پر بازدید ترین مطالب

آرشیو ماهانه: فوریه 2018

شتاب‌دهنده‌های ذرات از جمله برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی، عظیم‌ترین آزمایشگاه‌ها‌ی ساخته‌ی دست بشر هستند. دلیل ساخت این دستگاه‌ها و کارکرد آن‌ها جالب توجه است. اولین شتاب‌دهنده در دهه‌ی ۱۹۳۰ توسط کاکرافت و والتون و با هدف …

آخرین مطالب