پر بازدید ترین مطالب

آرشیو ماهانه: دسامبر 2017

آخرین بار چه زمانی به‌عنوان صاحب یک کسب‌و‌کار خودتان به آینه نگاه کردید؟ این کار اعتمادبه‌نفس شما را افزایش داده و کمک می‌کند به تواناهایی خود ایمان پیدا کنید. اعتمادبه‌نفس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های …

محققان دریافتند که در سیستم تنظیم بیان ژن در باکتری اشرشیا کلی، هرچه اجزای بیشتری جهش یابند، سیستم به صورت آزادانه‌تر می‌تواند تکامل پیدا کند. اثرات متقابل بین جهش‌ها منجر به نتیجه غیر‌منتظره می‌شود. …

آخرین مطالب