پر بازدید ترین مطالب

آرشیو ماهانه: اکتبر 2017

قبلاً در ساختنی طرز ساخت مایع مغناطیسی یا فروفلوئید با جوهر مغناطیسی را یاد گرفته اید. اگر نتوانستید جوهر مغناطیسی پیدا کنید، باز هم می توانید مایع مغناطیسی بسازید. اینبار باید از کارتریج پرینتر …

آخرین مطالب