پر بازدید ترین مطالب

کشف پاسخ قطعي به سوالي قديمي؛ سگ ها باهوشترند يا گربه ها؟


کشف پاسخ قطعي به سوالي قديمي؛ سگ ها باهوشترند يا گربه ها؟

خبرگزاري آريا – در يک تحقيق جالب و بر اساس شمارش تعداد نورون هاي موجود در قشر خاکستري مغز، سرانجام مشخص شد که سگ ها نسبت به گربه ها حيوانات باهوش تري هستند.
تا امروز روش هاي متعددي براي سنجش ميزان هوش حيوانات ارائه شده و بر اساس آنها جواب هاي مختلفي به سوال هميشگي مقايسه هوش سگ ها و گربه ها داده شده بود. با اين حال هميشه اين پاسخ ها و متدهاي سنجشگر مورد مناقشه و قابل نقض بوده اند. اما به نظر مي رسد اين روش عددي بتواند پاسخ قطعي را مشخص نمايد.
روش شمارشي که در متد جديد مورد استفاده قرار گرفته، براي نخستين بار توسط «سوزان هرکولانو» (Suzana Herculano) پروفسور علم بيولوژيک «دانشگاه وندربيلت» (Vanderbilt) آمريکا توسعه يافته و به لحاظ علمي از قاطعيت بيشتري نسبت به بقيه برخوردار است.

شمارش نورون ها از آن جهت در قشر خاکستري مغز انجام گرفته که اين بخش مسئوليت اصلي را در کنترل رفتارها و شخصيت بر عهده دارد. پروفسور هرکولانو در خصوص متد شمارش نورون هايش مي گويد: «من باور دارم که شمارش دقيق تعداد نورون هاي مغز حيوانات -به خصوص در قشر خاکستري- ميزان غناي فرايندهاي ذهني آنها و تواناييشان براي پيش بيني وقايع محيط اطراف بر اساس تجربيات پيشين را نشان مي دهد.»
اگر اين روش را به عنوان مبنا قرار دهيم، بايد گفت که سگ ها تا دو برابر باهوش تر از گربه ها هستند، چرا که در قشر خاکستري مغز خود بيش از 530 ميليون نورون دارند. اين عدد در مورد مغز گربه ها تنها 250 ميليون نورون است. براي مقايسه بد نيست بدانيد که در بيرون ترين لايه مغز انسان ها بيش از ‍16 ميليارد نورون وجود دارد.
نکته جالب ديگر در خصوص متد جديد اين است که ميزان هوش يک جانور با مغز بزرگتر الزاماً بيشتر از جانور ديگر با مغز کوچک تر نيست. به عنوان مثال تعداد نورون هاي قشر خاکستري مغز راکون ها با سگ ها برابري مي کند، در حالي که ابعاد آن برابر با مغز گربه هاست.
مطلب ديگر آن که در ميان يک گونه نيز ميزان هوش متغير است. يعني در ميان سگ ها نژادهايي يافت مي شود که نورون هاي مغزي آنها از گربه ها هم کمتر است.

به هر حال شخص سوزان هرکولانو به عنوان مبتکر اين روش هم باور دارد که اعداد نمي تواند همه ماجرا را توضيح دهند. يعني سگ ها با دو برابر نورون مغزي بيشتر الزاماً دو برابر باهوش تر از گربه ها نيستند.
مشکل بعدي در خصوص تعيين ميزان هوشمندي حيوانات، دشواري کار با آنها و انجام تست هاي روان شناختي و رفتار شناسي روي برخي از آنهاست. گربه ها در اين زمينه پيشتاز هستند، به طوري که پروفسور هرکولانو مي گويد: «کار با ماهي ها بسيار آسان تر از کار با گربه هاست. آنها به شدت غير قابل پيش بيني هستند.»لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب