چطور تصميم گيري درست داشته باشيم؟مفیدستان:

چطور تصميم گيري درست داشته باشيم؟


خبرگزاري آريا – تصميم گيري,تصميم گيري درست,تصميم عقلاني
تصميم گيري يک فرايند ذهني يکپارچه است که ما معمولاً تا هنگامي که عواقب غيرمنتظرۀ انتخابمان آشکار نگردد از آن بي اطلاع هستيم. آنگاه با تعجب از خود مي پرسيم: “چرا اين گزينه را انتخاب کردم؟

تصميم عقلاني، از طريق به کار گيري يک فرايند مشخص گرفته مي شود. چنين تصميمي بر اساس ارزش ها و فهم تصميم گيرنده بوده و شامل در نظر گرفتن گزينه هاي گوناگون و ارزيابي اثر هرکدامشان است. تصميم عقلاني ممکن است از عرف هاي اجتماعي و انتظارات ديگران تبعيت کند يا نکند.

۵ مانع در اتخاذ تصميم درست

يک- قالب هاي ذهني
قالب هاي ذهني، يعني تمايل به درک مسايل به گونه اي خاص. اين قالب ها باعث مي شود که براي حل مسايل تنها برخي از اطلاعات را از حافظه مان بازيابي کنيم. در صورتيکه بايد از همه آنچه يادگرفته ايم يا تجربه کرده ايم در حل مسايلمان استفاده کنيم. خوب است که به ياد داشته باشيم که قالب ذهني ما قادر به حل همه مسايل نيست.

دو- صلبيت در عمل
صلبيت در عمل، ناتواني در استفاده از ابزارها و مفاهيم در ديگر کاربردهاست. اين صلبيت در به کارگيري ابزارها و مفاهيم باعث مي شود نتوان از آنها به صورت خلاقانه در حل مسايل استفاده کرد. هرچقدر بيشتر که از ابزار و مفاهيم در يک مسير خاصي استفاده کنيم کمتر ميتوانيم کاربرد ديگري از آن پيدا کنيم

سه- تعصب در تاييد
تعصب در تاييد يعني تنها شواهد و مدارکي را مورد تاييد قرار دهيم که باعث تقويت فرضيات و عقايد ما شود و از نشانه ها و شواهدي که مغاير با فرضيات و عقايد ما باشد، صرف نظر مي کنيم. بنابراين در حل مسئله، تنها شواهدي را مدنظر قرار مي دهيم که در راستاي راه حل مطلوب ما باشد. اين خطرناک است زيرا تصميم اتخاذ شده بر اساس شواهد و نشانه ها نيست بلکه بر اساس تعصبات و پيش داوري هاي ماست.

چهار- استفاده از اطلاعات موجود
ما تمايل داريم که بر اساس اطلاعاتي که در لحظه در اختيارمان است، تصميم بگيريم. البته گاهي بايد سريع يا اينکه بر اساس اطلاعات موجود تصميم گرفت. اما بيشتر اوقات مي توانيم با گذاشتن زمان بيشتر، اطلاعات بيشتري گرد آورديم.

پنج- ارزيابي نکردن پيامدها
برخي از تصميم ها و راه حل ها به قدري خوب به نظر مي رسند که ما سريعاً نسبت به آن اقدام مي کنيم بدون اينکه تاثير آن تصميم يا راه حل را در ديگر جنبه هاي زندگي مان ببينيم.

ده گام در تصميم گيري عقلاني
در هر موقعيت مهمي که نياز به يک تصميم مهم داريد، اين گام ها مي تواند به کار گرفته شود. اگر از اين گام ها استفاده کنيد، در زندگي شخصي يا شغلي، مي توانيد تصميم هاي بهتري بگيريد

يک – هر چه بيشتر مشخص کنيد که ضرورت و چرايي گرفتن اين تصميم چيست.
آيا شما بايد در اين باره تصميم بگيريد يا کس ديگر؟ آيا لازم است که تصميم بگيريد؟ (اگر حداقل دو گزينه نداشته باشيد، تصميم گيري بي معني است) تا چه زمان لازم است که اين تصميم گرفته شود؟ چرا اين تصميم براي شما مهم است؟ چه کساني در اين تصميم ذينفع هستند؟ چه ارزش هايي در اين تصميم در برگيرنده شماست؟

دو- هر گزينه اي که به ذهنتان مي رسد را يادداشت کنيد.
ذهن خود را نسبت به هرآنچه که به تصور مي رسد باز بگذاريد. ذهنتان را آزاد بگذاريد و آن را سانسور نکنيد. اينجا زمان داوري نيست. فقط مطمئن باشيد که هرآنچه ممکن است را نوشته ايد

سه- ببينيد که کجا مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد گزينه هاي ممکن به دست آوريد.
اگر تعداد گزينه هاي شما کم است، يک دليلش کمبود اطلاعات است. منابعي که مي تواند اطلاعات بيشتري به شما دهد عبارتند از : دوستان، خانواده، همکاران، سازمان هاي دولتي، موسسات تخصصي، اينترنت، روزنامه ها، مجلات، کتب و مواردي از اين دست

چهار- گزينه هاي تان را بررسي کنيد.
از همان محلي که اطلاعات خود را کسب کرده ايد در مورد ويژگي هاي هر گزينه نيز تحقيقي داشته باشيد

پنج – فهرست بندي و اوليت بندي گزينه ها
تمام گزينه هايتان را فهرست کرده و آنها را اولويت بندي کنيد که کدامشان براي شما مناسب تر است. ابتدا ارزشي که هر گزينه براي شما خواهد داشت را مشخص کنيد . گزينه ايکه در چارچوب ارزشي شما جاي ندارد را حذف کنيد

شش- بررسي نتيجه
نتيجه هر گزينه را تصور کنيد و چه خوب است که اثري که بر شما مي گذارد را يادداشت کنيد

هفت- کنترل کنيد.
کدام يک از گزينه هاي باقي مانده ، اجرايي تر است؟ آنهايي که احتمال اجرايي شدنشان کم است را کنار بگذاريد

هشت- کدام گزينه با شما هماهنگي دارد؟
از ميان گزينه هاي باقي مانده، کدامش براي شما مناسب تر است. اين ها تصميم عقلاني شماست. اگر گزينه اي را دوست داشته باشيد اما نتيجه آن براي شما مناسب نباشد، اين تصميمي عقلاني نيست. اگر گزينه اي را دوست نداشته باشيد اما نتيجه آن براي شما مناسب باشد، نيز گزينه اي عقلاني نيست. تصميم عقلاني آن است که هم آن را دوست داشته باشيد و هم براي شما نتايج عقلاني در بر داشته باشد

نه- شروع کنيد.
وقتي تصميمتان را گرفتيد، به سمت آن برويد. در اينجا ترديد يا نگراني، تنها باعث ملالت مي شود. شما بهترين کاري که در آن مقطع مي توانسته ايد را انجام داديد. اگر بخواهيد مي توانيد در آينده تصميم تان را عوض کنيد. در نظر داشته باشيد که هيچ تصميمي ، وحي منزل نيست

ده- اجراي تصميم چطور پيش مي رود؟
در هر نقطه خاصي در مسير هدف، تصميم خود را بازنگري کنيد. آيا نتايج بر اساس انتظار شماست؟ آيا نتايج شما را خوشحال مي کند؟ آيا مي خواهيد تصميم تان به همين صورت باشد يا اينکه مي خواهيد آن را تغيير دهيد؟ اگر تصميم شما، آنچه در نظر داشتيد را برآورده نمي سازد، فرايند تصميم گيري را بازنگري کنيد. در اين بازنگري، اين پرسش ها را بپرسيد: «آيا اطلاعات کافي را نداشتم؟ چه ارزش هايي به ميان آمده اند؟ آيا اينها ارزش هاي من است يا ارزش هاي ديگران؟» در نظر داشته باشيد که شما همواره مي توانيد، نظرتان را تغيير دهيد.
منبع:روان/سلامت نيوزلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

میگنا چگونه امتحاني موفق داشته باشيم؟براي موفقيت در هر كاري دو عامل مهم دخيل است يكي انتخاب راه و روش درست و ديگري اعتماد به صفحه اولآغاز فعاليت حزبي شما در سال‌هاي ابتدايي دولت خاتمي در حزبي به نام مدافعين پيام دوم عزت نفس چیست ؟ نیک صالحی پرتال سرگرمی، …اگر افسردگی دارید این دمنوش را بخورید تقویت اراده؛ چطور عزم‌مان را جزم کنیم؟دو هفته اي كه بعد انتقال بايد منتظر باشيم تا …دو هفته اي كه بعد انتقال بايد منتظر باشيم تا جواب آزمايش بيادروش تحقيق روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده رویال آیسینگ ~ کارگاه آشپزسازیرویال آیسینگ از سفیده تخم مرغ و پودر شکر تشکیل شده و در مجاورت هوا سریعا خشک میشهآنچه مدیران باید بدانند نشانه‌هاي مديران موفقآيا همیشه حق با مشتری است؟ جمله همیشه حق با مشتری است را به قدری زیاد شنیده‌اید که زندگینامهآغاز فعاليت حزبي شما در سال‌هاي ابتدايي دولت خاتمي در حزبي به نام مدافعين پيام دوم ته چين مرغ ~ کارگاه آشپزسازیمن وقتي تعداد مهمونها زياد هست ته چين سه طبقه درست ميكنم ديگه خودتون بايد دستتون باشه آنچه مدیران باید بدانند مديريت اثربخشآنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت میگنا چگونه امتحاني موفق داشته باشيم؟ براي موفقيت در هر كاري دو عامل مهم دخيل است يكي انتخاب راه و روش درست و ديگري اعتماد به نفس موضوع دو هفته اي كه بعد انتقال بايد منتظر باشيم تا جواب دو هفته اي كه بعد انتقال بايد منتظر باشيم تا جواب آزمايش بياد عزت نفس چیست ؟ نیک صالحی پرتال سرگرمی، روانشناسی، پزشکی، مد اگر افسردگی دارید این دمنوش را بخورید تقویت اراده؛ چطور عزم‌مان را جزم کنیم؟ صفحه اول آغاز فعاليت حزبي شما در سال‌هاي ابتدايي دولت خاتمي در حزبي به نام مدافعين پيام دوم خرداد آنچه مدیران باید بدانند نشانه‌هاي مديران موفق آيا همیشه حق با مشتری است؟ جمله «همیشه حق با مشتری است» را به قدری زیاد شنیده‌اید که به نظر آنچه مدیران باید بدانند مديريت اثربخش آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت منابع رویال آیسینگ ~ کارگاه آشپزسازی رویال آیسینگ از کرم های پرکاربرده که در تزئین بیسکوییت ها ، کیکها ، کاپ کیکها و هر چیز دی آموزش زبان انگلىسى ته چين مرغ ~ کارگاه آشپزسازی من وقتي تعداد مهمونها زياد هست ته چين سه طبقه درست ميكنم ديگه خودتون بايد دستتون باشه كه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی مقالات منتخب مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی وتازه ترین اخبار

برچسب ها

اندکی تفکر …

اگر قرار باشد "خوبیِ" ما وابسته
به "رفتار" دیگران باشد
این دیگر "خوبی" نیست . . .
بلکه "معامله" است!

پر بازدیدترین مطالب