پر بازدید ترین مطالب

چرا F.E.A.R 1 پرچمدار هوش مصنوعي ميان بازي هاي ويديويي است؟


چرا F.E.A.R 1 پرچمدار هوش مصنوعي ميان بازي هاي ويديويي است؟

خبرگزاري آريا – هوش مصنوعي چيست و نقش آن در بازي هاي ويديويي چيست؟ هوش مصنوعي به هوشي که يک سيستم در شرايط مختلف از خود نشان مي‌دهد، گفته مي‌شود.
به عبارت ديگر هوش مصنوعي به سيستم‌هايي گفته مي‌شود که مي‌توانند واکنش‌هايي مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از جمله درک شرايط پيچيده، شبيه ‌سازي فرايندهاي تفکري و شيوه‌هاي استدلالي انساني و پاسخ موفق به آنها، يادگيري و توانايي کسب دانش و استدلال براي مقابله با مسايل مختلف را داشته باشند.
وجود اين بازخورد هاي رفتاري براي کاراکتر هايي که با آن ها در طول يک بازي سر و کار داريم ضروري است؛ هر چقدر اين رفتار ها طبيعي تر و هوشمندانه تر به نظر برسند، باورپذيري آن ها براي مخاطب ساده تر است. شايد در طول بعضي از بازي ها با دشمني رو در رو شده باشيد که عکس العمل هايش بسيار محدود بوده و شما را با اين حقيقت رو به رو کرده است که «مشغول انجام يک بازي هستم»؛ همين امر به باقي بازي بسط پيدا مي کند و شما را از ادامه آن منصرف مي کند.
در مقابل بازي هايي هستند که کارکرد بي نقص هوش مصنوعي در آن ها موجب اين مي شود که هر مرحله و اتفاقي در بازي همانند يک چالش و تجربه جديد باشد. در ادامه به بررسي يکي از پرچم داران هوش مصنوعي در صنعت بازي هاي ويديويي مي پردازيم تا به اهميت هر چه بيشتر اين پديده در بازي ها برسيم.

سايه، صدا، حرکت، حمله
سايه هاي روي ديوار خبر از نزديک شدن دو تن از سربازان دشمن مي دهند. اگر سريع باشم مي توانم در يک حرکت هر دوي آن ها را از پاي درآورم. از پشت سنگر بيرون مي آيم و يکي از آن ها را مي کشم، اما سرباز ديگر با شنيدن صداي تير عقب نيشني مي کند و از طريق بي سيم درخواست پشتيباني مي دهد.
اين پنج ثانيه از بازي مي تواند پرداخت به جزييات را در بازي اي که 12 سال پيش عرضه شده است را به رخ بکشد. عنواني که پس از همه اين سال ها، هنوز مي تواند تمام رقبايش در سبک تيراندازي اول شخص را به چالش بکشد.
دشمنان در حالي که به محل اختفاي شما نزديک مي شوند، فرياد مي زنند که در حال آتش گشايي براي فراهم کردن موقعيت حمله براي هم رزمانشان هستند. آن ها در گوشه هاي تاريک مخفي مي شوند تا شما را غافلگير کنند و اگر شما سريع تر از آن ها عمل کنيد به سمت موانع امن براي سنگرگيري عقب نشيني مي کنند.
نارنجک بخش اعظمي از مهمات هوش مصنوعي محسوب مي شود؛ که هم براي آسيب زدن به شما و هم براي بيرون کشاندن از پناه گاه تان استفاده مي شود.
تحرک قسمت ديگري از رفتار باورپذير دشمنان است. آن ها به طور مداوم از هر گوشه ي محيط به طرف ديگر مي روند تا هدف گيري و پيش بيني موقعيتاشن را براي شما سخت تر کنند.و حرکات آن ها به صورت اتفاقي و شانسي صورت نمي گيرد، بلکه براي نزديکتر شدن به شما و کشتن شما پايه ريزي مي شوند. آن ها از تمام پديده هاي محيطي کمک مي گيرند، از درون پنجره هاي شکسته شده رد مي شوند و شما را دور مي زنند و يا از اتاقي که ديدي به آن نداريد به شما نزديک مي شوند.
بار ها ممکن است اتفاق بي افتد که شما در حالي که پشت مانعي سنگر گرفته ايد، در حين تعويض خشاب از کنار و يا پشت سر سورپرايز و کشته شويد.

هوشمند امّا ساده
نکته اي که ارزش تمام اين نکات را چند برابر مي کند سادگي سيستم پشت اين هوش مصنوعي است. همانطور که جف اورکين، طراح ارشد هوش مصنوعي بازي در سال 2006 اعلام کرد، مشخصات رفتاري و برنامه ريزي هوش مصنوعي بازي بر اساس «نقشه ريزي» پايه گذاري شده است.
به جاي اين که رفتارهوش مصنوعي را در هر رويدادي برنامه نويسي کنند، در اين بازي براي سربازان دشمن يک ليست اهداف معين و پياده سازي آن به عهده خودشان گذاشته شده است. پس ذاتا هوش مصنوعي پس از سنجش محيط و موقعيت مبارزه، به صورت منعطف برنامه ريزي و عمل مي کند.
براي مثال اگر در خطر باشند عقب نشيني مي کنند، اما ممکن است که محيط اجازه اين کار را به آن ها ندهد و راه امني که در تيررس شما نباشد در اختيار آن ها نگذارد، در اين صورت حريفان شما حالت تهاجمي به خود مي گيرند و به شما فشار مي آورند تا از پناه گاه خود دور شويد.
اما تمام اين ها زماني جالب تر مي شود که مي فهميم هوش مصنوعي سربازان با يکديگر در تعامل هستند و با هم کار مي کنند. آن ها مي توانند نسبت به نزديکي به يکديگر به صورت بداهه جوخه هاي کوچک تشکيل دهند، و با همکاري هم ديگر به هدفشان، که کشتن شماست در حالي از اعمال يک ديگر آگاه هستند، برسند.
در عمل به اين معني است که هر چند آن ها در اغلب مواقع با يک ديگر وارد درگيري مي شوند، براي مثال ورودي همگي آن ها به اتاق محل مبارزه يک در واحد است؛ اما به محض ورود پس از آناليز پناه گاه و موقعيت استقرار شما، پخش شده و باعث گيج شدن شما مي شوند. درست همانند اين است که تک تک آن ها توسط يک بازيکن نامرئي که قصدش از بين بردن شماست کنترل مي شوند.

هيچ کدام از اين رفتار ها از پيش نوشته شده و ديکته شده نيستند و براي مثال دستوري مستقيم مبني بر دور زدن شما براي آن ها تعريف نشده است، در واقع اين الگوريتم پيچيده رفتاري حاصل آناليز کردن سربازان از محيط و شما و انتخاب نحوه عکس العمل آن ها است که موجب مي شود هوش مصنوعي به بهترين شکل به نمايش در بيايد.
نکته اي که اين مبارزه را برابر مي کند سيستم ارتباط توصيفي بين سربازان دشمن است. آن ها هر برنامه اي که براي از بين بردن شما داشته باشند را از طريق بي سيم و يا فرياد با همرزمانشان به زبان مي آورند.
اورکين اينطور توصيف مي کند که سيستم ارتباطي به بازيکن نشان مي دهد که تمام بيان هماهنگي آن ها عمدي است و کليد بازيکن براي چيره شدن به آن هاست. نسبت به مکالمه هاي رد و بدل شده بين آن ها شما بايد آناليز فوري داشته باشيد و براي مقابله با آن ها در لحظه برنامه ريزي کنيد.
تمام اين جزييات رفتاري هوش مصنوعي در عنواني پياده سازي شده است که 12 سال پيش منتشر شده است و از آن زمان تا به حال هنوز رقيب قدرتمندي براي آن پا به عرصه نگذاشته است.لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب