پر بازدید ترین مطالب

پهپاد حمل مرسوله آمازون هنگام سقوط قادر به جداسازي قطعاتش است


پهپاد حمل مرسوله آمازون هنگام سقوط قادر به جداسازي قطعاتش است

خبرگزاري آريا – خوشبختانه چنين اتفاقي بزودي نمي افتد، اما روزي خواهد رسيد که آمازون و ساير رقبايش سرويس تحويل مرسوله با پهپاد را راه اندازي مي کنند و احتمالاً پيش مي آيد که شاهد از کار افتادن ناگهاني اين ماشين ها در ميان زمين و آسمان باشيم. دليل چه آب و هواي نامساعد باشد، چه ضعف نرم افزاري و چه پرتاب سنگ، بايد پذيرفت که پهپادها گاهي با مشکلاتي مواجه مي شوند و با سر به زمين مي آيند.
اين يکي از نگراني هايي است که خواب شب را از اداره هوانوردي فدرال آمريکا گرفته، اما آمازون احتمالاً راهکاري مناسب در اختيار دارد .اين کمپاني غول خرده فروشي در پي توسعه سيستمي مبتکرانه است که باعث مي شود پهپادها به هنگام سقوط از هم بپاشند و انرژي ناشي از برخورد قطعات بزرگ با انسان ها، حيوانات يا اشيا کاهش يابد.

آمازون مي گويد بسته به شرايط پيش آمده، پهپاد مي تواند يک يا چند قطعه را از خود جدا کندلینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب