پر بازدید ترین مطالب

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!


اگر یک شلوار قدیمی دارید که سایز آن دیگر مناسب شما نیست و یا به دلیل قدیمی شدن، تصمیم دارید آن را دور بیاندازید، قبل از این کار، جیب‌های شلوار را جدا کنید! با نگاهی دیگر به جیب شلوارهای قدیمی، می‌توان آنها را در جایی مناسب و پرکاربرد استفاده کرد. در ادامه، ایده‌هایی از این دست داریم، با ما همراه باشید.

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!  اختصاصی تابناک باتو؛ اگر یک شلوار قدیمی دارید که سایز آن دیگر مناسب شما نیست و یا به دلیل قدیمی شدن، تصمیم دارید آن را دور بیاندازید، قبل از این کار، جیب‌های شلوار را جدا کنید! با نگاهی دیگر به جیب شلوارهای قدیمی، می‌توان آنها را در جایی مناسب و پرکاربرد استفاده کرد. در ادامه، ایده‌هایی از این دست داریم، با ما همراه باشید.

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

وقتی جیب شلوارهای قدیمی، پرکاربرد می‌شود!

تهیه و تنظیم: تابناک باتو

منبع: pinterestلینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب