پر بازدید ترین مطالب

هفت ويژگي‌ افرادي که ذهن قوي دارند


هفت ويژگي‌ افرادي که ذهن قوي دارند

خبرگزاري آريا –
ذهن قوي
ذهن قوي، انتخاب و ديسپلين است، نه يک ويژگي ذاتي و شانسي‎
افرادي که ذهن قوي دارند، با سناريوهاي مختلف زندگي خود را سازگار مي‌کنند، ياد مي‌گيرند و رشد مي‌‌يابند. آنها قدمهاي جسورانه بر‌مي‌دارند و با موفقيت از سختي‌ها عبور مي‌کنند. اگر شما ويژگي‌هاي زير را داريد، فردي با ذهن قوي هستيد.
ذهن قوي، انتخاب و ديسپلين است، نه يک ويژگي ذاتي و شانسي. داشتن ذهني قوي به توانايي شما در ديدن جنبه‌هاي مثبت هر چالش و هوش عاطفي شما بستگي دارد. زندگي پر از مشکلات است، و همه ما با مشکلات عديده مواجه مي‌شويم. صرف نظر از موقعيتي که در آن قرار مي‌گيريد، شما بايد محکم، و با درکي مثبت به مسائل بنگريد و قدم هاي حياتي و مهم برداريد. شما فردي قوي ذهن هستيد، اگر:
1 ) مي‌توانيد احساس و منطق را متعادل کنيد
شما از لحاظ ذهني قوي هستيد اگر، مسئله را کاملاً درک کرده و احساسات منفي و قوي خود را درک و کنترل کنيد. سپس، با منطق موقعيت را بسنجيد و تصميمات قاطع بگيريد، و با لحظات سخت که هوش عاطفي شما را مي‌سنجند، مواجه شويد. متعادل کردن احساسات و منطق مهارتي است که مي‌توان آن را از راه شکيبايي و درک، بهبود بخشيد.
2 ) با تغييرات سازگار شويد
تغيير کار ساده اي نيست، اما توانايي سازگار شدن با موقعيتهاي جديد در زندگي، دال بر توانمندي ذهن است. آيا در هر تغيير موقعيتي را مي‌بينيد؟ ذهن قوي شما را قادر مي‌سازد تا توجه خود را به جنبه‌هاي بدتر معطوف نکنيد، بلکه براي پيشبرد هر چه بهتر مسئله نهايت تلاش خود را خواهد کرد.
3 ) زندگي و تصميمات شما بر پايه‌ي ارزشهاي شماست
افراد قوي ذهن مي‌توانند بر اساس اصول و باورهاي خود زندگي کنند. آنها مي‌دانند که چگونه اولويت‌هاي خود را مديريت کنند، و تصميمات خود را در راستاي ارزش هاي اخلاقي اتخاذ ‌کنند. ديدگاه ها و سبک زندگي ديگران هرگز بر آنها تحميل نخواهد شد.
4 ) به استقبال شکست مي‌رويد
افراد داراي ذهن قوي مي‌دانند که در مسير موفقيت، شکست نيز نهفته است. آنها از امتحان فرصت‌هاي جديد، به دليل شکست در زندگي، دست برنمي‌دارند. چشمگيرترين موفقيت ها در زندگي، در نااميدانه‌ترين لحظات بدست مي‌آيند. شکست شما را وادار مي‌کند تا مثبت بيانديشيد و راه‌حل‌هاي بکر را امتحان کنيد.
5 ) به خشم يا حسرت متوسل نميشويد
قدم برداشتن به جلو، زمانيکه هنوز به بدبياري‌هاي گذشته مي‌انديشيد، سخت خواهد بود. داشن ذهن قوي به شما کمک مي‌کند تا از دردهايي که در گذشته تجربه کرده‌ايد، خلاص شويد. شما ياد مي‌گيريد که خود را ببخشيد و به جلو قدم برداريد. آيا قادريد که از افراد سمي دوري کنيد؟ برخي از افراد مي‌توانند نااميد کننده باشند. با اين وجود، افراد قوي ذهن مي‌توانند اين افراد را شناسايي کنند و تعامل خود با آنها را به حداقل برسانند. آنها با هر فرد مسئله ساز به روشهاي مختلف روبرو مي‌شوند و هرگز به آنها اجازه نمي‌دهند که از مرزها فراتر بروند.
6 ) قاطع هستيد
آيا فکر مي‌کنيد که ذهن شما بر توانايي شما در رسيدن به موفقيت غلبه دارد؟ اين يک حقيقت است، و شما بدون شک شکست خواهيد خورد اگر ذهن خود را معطوف به شکست کنيد.
بسياري از افرادي که رکوردهاي موفقيت‌آميز در جهان به جا گذاشته‌اند، از تغيير قوه ذهني خود شروع کرده‌اند. اگر ميخواهيد کاري در زندگي انجام دهيد، دير نشده، ذهن خود را دوباره برنامه‌ريزي کنيد، و آن را معطوف به موفقيت کنيد.
7 ) هرگز به افراد اجازه نمي‌دهيد که شادي شما را محدود کنند
افراد قوي ذهن، اولويت را به بيشتر کردن شادي خود مي‌دهند. اگر فردي با ذهن قوي هستيد، زندگي خود را با زندگي ديگران مقايسه نمي‌کنيد. همچنين، به انجام کارهاي درست افتخار مي‌کنيد و نظرات ديگران شادي را از شما دور نخواهد کرد. براي اينکه از لحاظ ذهني قوي باشيد، به کسي نياز نداريد که آن را به شما بياموزد. کافيست که بر توانايي ذهني خود براي تغيير افکار و احساسات کنترل داشته باشيد. همه مي‌توانند ذهني قوي داشته باشند و از داشتن آن لذت ببرند.
منبع: بانوي شهر
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب