پر بازدید ترین مطالب

نگهبانی از منزل با چند کلیک


تا یک دهه قبل، قیمت ابزارهای امنیتی پیشرفته مانند اسکنر اثر انگشت و اسکنر لنز چشم، بسیار بالا و فقط برای طیف خاصی از مشتریان قابل استفاده بود. اما با پیشرفت صنایع تولید وسایل امنیتی و قیمتگذاری مناسب، اکنون تجهیزات پیشرفته امنیت خانه با قیمتهای مناسبتری در دسترس همه قرار دارد. بر این اساس انتظار میرود تا سال 1399/ 2020، تامین تجهیزات امنیتی منازل به کسبوکاری با درآمد سالانه 47/5 میلیارد دلار تبدیل شود.

کارشناسان میگویند استفاده از هوش مصنوعی ریسکهایی مانند در خطر قراردادن حریم خصوصی، گردآوری دادههای شخصی و ایجاد حساسیتها و تعصبات نژادی را دربر دارد. با این حال شرکتهای امنیتی قول ارائه خدمات بهتر با پرداخت هزینه کمتر را دادهاند. این شرکتها میگویند هوش مصنوعی نسبت به سیستمهای متکی به نیروی انسانی میتواند چیزهای فراوانی را با سرعت بیشتری ببیند. به عبارت دیگر درحالی که حوزه دید انسانی محدود است، این فناوریها طراحی شدهاند تا همیشه درحالت هشدار قرار داشته باشند. هوش مصنوعی بسرعت درحال پیشرفت است و نقش آن در تامین امنیت و هوشمندسازی خانهها هر روز بیشتر میشود. بیایید ببینیم این پیشرفتها در آینده نزدیک چه اثراتی بر محیطهای خانگی خواهد داشت.

پیشرفت در تامین امنیت

دوربینهای دیجیتال و سیستمهای امنیتی خانگی همواره در حال تبدیل به سیستمهای مفیدتر و قدرتمندتر هستند. این سیستمها بهتر از همیشه به تجزیه و تحلیل و درک اتفاقاتی میپردازند که در خانه شما رخ میدهد. کن یونگ، مدیر اجرایی یک شرکت مشاوره در پیتسبورگ پنسیلوانیا که راه حلهایی برای نظارت بر سیستمهای ایمنی ارائه میدهد میگوید: ما دوربینهایی را کار میگذاریم که محیط را بدون هیچ گونه نقطه کوری پوشش میدهند. این سیستمها برای تامین امنیت داراییهای شخصی، از فناوریهایی برای تعیین محدوده جغرافیایی، تشخیص چهره و دوربینهای مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص مزاحمان استفاده میکند. اگر فردی این مرزها را بشکند دوربینها به یک مرکز فرماندهی اعلام خطر میکنند. برای مثال فردی که به مدت طولانی در اطراف یک مِلک پرسه میزند، با واکنش سیستم امنیتی مواجه خواهد بود. به این ترتیب که سیستم امنیتی هشداری به مرکز ارسال میکند و مرکز امنیتی در واکنش به این هشدار، فرد مذکور را با ذکر مشخصات، مخاطب قرارداده و از او میخواهد محل را ترک کند! یونگ میافزاید: در این سیستمها از هوش مصنوعی برای اعلام تفاوت میان ورود و خروج از یک ملک شخصی استفاده میشود. فناوری تشخیص چهره نیز به شناسایی افرادی که به طور منظم به محل رفت و آمد میکنند و نیز تشخیص افراد غریبه کمک میکند. درحالی که سیستمهای امنیتی در گذشته با تشخیص هر نوع حرکت غیرعادی زنگ هشدار خود را به صدا درمیآوردند. ترکیب فناوری تشخیص چهره با هوش مصنوعی به کاهش تجربه هشدارهای اشتباه کمک کرده است. دوربینهای جدید همچنین قابلیت تشخیص میان گربه، سگ و انسان را دارند. به این معنی که حضور این حیوانات خانگی متعلق به مالکان در خانه هنگامی که صاحبان املاک در منازل حضور ندارند زنگ هشدار سیستمهای امنیتی را به صدا در نمیآورد. دوربینها همچنین میتوانند چهره دوستان و وابستگان را تشخیص داده و در را برای آنها باز کنند. سیستمهای امنیتی مجهز به هوش مصنوعی همچنین قادرند برنامههای روزانه خانواده را شناسایی کنند و براساس آن هرنوع اتفاق غیرمعمولی را تشخیص دهند. این امکانات میتواند برای خانوادههایی که دائم به سفر میروند یا مهمانان زیادی دارند مفید باشد. یونگ میگوید کارهایی که در گذشته با استفاده از کابلها انجام میشد، درحال حاضر به طور کامل از طریق لنز دوربینها انجام میشود. برخی از شرکتهای امنیتی از دوربینهای ویدئویی پیشرفته استفاده میکنند و برخی دیگر نیز افزایش نظارت تصویری را بهعنوان یک ویژگی سیستمهای ایمنی به مشتریان خود پیشنهاد میدهند. برای مثال برخی از شرکتها کار را با هشت دوربین برای املاک کوچک آغاز میکنند و برای املاک بزرگ این مقدار را به سه برابر میرسانند. هزینههای نظارت نیز به شکل ساعتی محاسبه میشود و مالکان املاک میتوانند زمان آغاز نظارت را خودشان تعیین کنند. این سطح از امنیت، اغلب گزینه انتخابی برای مالکان ثروتمند و صاحبان املاک است.

نگرانیهایی که همچنان وجود دارد

با این حال و با وجود پیشرفتهای صورت گرفته، کارشناسان میگویند بسیاری از خانههای چند میلیون دلاری، از نظر امنیتی تجهیزات مناسبی ندارند. نتایج تحقیقی که سال 1390/ 2011 در وزارت دادگستری آمریکا انجام شد نشان داد 94 تا 98 درصد هشدارهای امنیتی، همچنان اشتباه عمل میکنند و این عملکرد اشتباه، بیاعتمادی به این سیستمها را به دنبال داشته است. ایجاد امکان غیرفعالسازی هشدارها در مواقعی که تهدیدی وجود ندارد میتواند به صرفهجویی در زمان و هزینه کاربران کمک کند. اما درصورتی که کاربر بموقع عمل نکند نرمافزار برای دورنگهداشتن کاربر از خطر با مرکز امنیتی تماس میگیرد.

تعصبات و مسائل اخلاقی

از سوی دیگر اینکه چگونه میتوان توانایی تشخیص میان رفتار درست و نادرست را به این سیستمها آموزش داد سوالی است که پاسخی برای آن وجود ندارد. دکتر روحا… نوربخش، استاد اخلاق و فناوریهای محاسباتی در دانشگاه کارنگی ملون آمریکا در این باره میگوید: به نظر میرسد تعصبی ذاتی در سیستمهای محاسباتی وجود دارد. مطالعهای که بتازگی در آزمایشگاه رسانه موسسه فناوری ماساچوست انجام شد نیز نشان داد تعصباتی که در جهان واقعی وجود دارند میتوانند به هوش مصنوعی نیز سرایت کنند. محققان دریافتهاند که نرم افزارهای تجاری در اعلام جنسیت زنان سفیدپوست بینقص عمل میکنند، درحالی که در اعلام جنسیت زنانی با رنگ پوست تیرهتر دچار مشکل هستند.

برای مثال در سال 1394/ 2015 اپلیکیشن تشخیص تصویر گوگل، تصویر افراد سیاه پوست را به اشتباه بهعنوان گوریل معرفی کرد. کارشناسان معتقدند گوگل باید از این رفتار خود عذرخواهی میکرد.
دکتر نوربخش معتقد است ترکیب دوربینها با فناوری هوش مصنوعی در سیستمهای امنیتی پیشرفته مجهز به این فناوری تا حدودی به حل این مشکل کمک میکند. این سیستمها میتوانند تشخیص دهند فرد غیرسفید پوستی که به خانه نزدیک میشود مهمان، کارگر یا مزاحم است. یک راه دیگر برای تشخیص این نوع تعصبات ذاتی موجود در سیستمها این است که قبل از واکنش به تصاویر ارسال شده از تائیدشدن آنها از سوی نیروی انسانی مطمئن شویم. دکتر نوربخش تاکید میکند با خارجکردن انسانها از گردونه، ما جزء عاطفی کار را از دست دادهایم. اما اگر انسانها را از گردونه خارج نکنیم میتوانیم بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم.

خطر تهدیدحریم خصوصی

یکی از موضوعات عمدهای که میتواند برای مالکان خانههای مجهز به این فناوری نگران کننده باشد به خطر افتادن حریم خصوصی آنهاست. فناوریهایی مانند الکسا (Alexa) همیشه درحال گوش دادن هستند و برخی از دوربینهای هوش مصنوعی نیز همه چیز را میبینند.

ترس از اینکه هکرها به این فناوریها نفوذ کنند و با ورود به حریم خصوصی افراد، به سرقت اطلاعات حساس آنها بپردازند یکی از دلایل کند بودن روند استفاده از فرصتهای بالقوه ایجاد شده توسط این فناوریهاست. به لطف قابلیتهای تحلیلگران کلاندادهها، این شرکتها میتوانند با استفاده از الگوریتمهایی خارقالعاده اطلاعات مربوط به تمام جنبههای زندگی افراد را به‌‌دست بیاورند و از فروش آنها به اشخاص ثالث برای بازاریابی استفاده کنند. در یک نظرسنجی 72درصد شرکتکنندگان که دارای سیستمهای امنیتی بودند اعلام کردند نگران سوءاستفاده شرکتهای امنیتی از اطلاعات شخصیشان هستند و 23درصد از دارندگان این سیستمها گفتند که سیستمهایشان را غیرفعال کردهاند.

برگرفته از: نیویورک تایمز و vectorsecurity.com

یاسمین مشرفلینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب