نقش معلم در پرورش خلاقيت دانش آموزانمفیدستان:

نقش معلم در پرورش خلاقيت دانش آموزان


خبرگزاري آريا – نقش معلم در پرورش خلاقيت,رفتار و عملکرد معلم

رفتار و عملکرد معلم مي تواند زمينه هاي رشد خلاقيت را در دانش آموزان ايجاد کند. طبق الگوي جديد، معلمان از طريق پنج عملکرد اساسي مي توانند زمينه هاي رشد خلاقيت را در دانش آموزان فراهم کنند. اين پنج عامل شامل عوامل شخصيتي، حرفه اي، برنامه درسي، محيط آموزشي و ايجاد فرصت هايي براي حل مسئله است.معلم خلاق، محيط آموزشي و برنامه درسي مناسب مي تواند دانش آموز را خلاق کند و اين سه اصل الگوي سيستم خلاق ويليامز هستند.

«امروزه آموزش در اغلب کشورهاي پيشرفته متحول شده و سعي مي شود با شکستن چارچوب هاي آموزش سنتي و به کارگيري روش هاي جديد، آموزش ها موثرتر و کاراتر شود و بدين ترتيب فکر دانش آموزان پرورش يابد امروز پيشرفت هاي اخير صنعت، رايانه و مخابرات راه هايي براي بهبود امر يادگيري و دسترسي به اطلاعات بيشتر شده است تا يادگيري حالتي خودآموز شود و بدين ترتيب با مشغول کردن افکار براي استقلال در يادگيري، موجب رشد تفکر خلاق و در نهايت باعث پيدايش آثار خلاقيت شود.به طور کلي معلمان بايد براي حل مسائل، فرصت هايي را ايجاد کنند که نيازمند تفکر خلاق باشد.بلوم معتقد است معلمان نقش مهمي در رشد کودکان خلاق و مستعد بازي، ايفا مي کنند.بل والاس مي گويد: در کلاس هاي خلاق، فکر بيش از حافظه ارزش دارد. معلم، تعادلي بين امنيت رواني و آزادي برقرار مي کند تا دانش آموز بتواند ريسک کند، معلم هدايتگر و تسهيل کننده است.

يک نتيجه:
ذهن، کنجکاو و جست وجوگر است و موجب مي شود فرد تلاش کند هرچه بيشتر درباره زندگي بداند. نتايج زير از جمله ويژگي هاي يک فرد خلاق است:توانايي ديدن چيزهايي که ديگران نمي بينند و نبرد با آن ها، يک نوع واهمه و احساس تعجب نسبت به مسائل، نگرش مبتني بر درک تجربه ها، قضاوت کردن درباره آن ها، نوعي نيروي تخيل مولد و مفيد، نوعي برخورد عاطفي با محيط، وابستگي شوق انگيز و همراه با اعتماد به نفس به زندگي، انعطاف پذيري ذهني، انرژي روحي بالا، هوش بالا، تحمل مسائل مبهم توام با انگيزه اي براي روشن کردن و دقيق شدن در آن ها، جرات براي خود بودن و از جمع جدا بودن و در صورت لزوم مقابل جمع ايستادن، آگاهي به فرآيند ذهن نيمه هوشيار که مرز بين ذهن آگاه و ناخودآگاه است، توانايي و ظرفيت درک مستقيم و تعمق و تامل در مسائل و داشتن انگيزه قوي براي کامل شدن و سازگار کردن تضادهاي طبيعت خويش.
امير عبدالرضا عطايي مهر- کارشناس علوم تربيتي
منبع:آفتابلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

برچسب ها

اندکی تفکر …

دهان شما خروجی افکار شماست...
وقتی باز میشود سریعترین راه برای درک شخصیتتان در اختیار مخاطب قرار میگیرد، مواظب ویترین شعورتان باشید،تا افکار و وجودتان خریدارهای بیشتر داشته باشد.

پر بازدیدترین مطالب