پر بازدید ترین مطالب

نتايج تحقيقات نشان داد «يِتي» همان خرس هيماليايي است


نتايج تحقيقات نشان داد «يِتي» همان خرس هيماليايي است

خبرگزاري آريا – بررسي مجموعه اي از نمونه هاي DNA نشان مي دهد که موجود افسانه اي يِتي يا مرد برفي، در واقع خرس محلي هيماليايي است. تيمي بين المللي اخيراً به بررسي نمونه هاي دي ان اي خرس ها و نمونه هاي متنسب به يتي پرداختند تا ريشه اين موجود افسانه اي را بيابند. نتايج به دست آمده به هيچ وجه غيرطبيعي يا حتي عجيب نبود و در عين حال به ما کمک کرد تا اطلاعات بيشتري از خرس هايي که در هيماليا زندگي مي کنند به دست آوريم.
شارلوت ليندکوئيست، پروفسور بيولوژي دانشگاه بوفالو در نيويورک مي گويد: «اگرچه گونه هيبريدي عجيب و تازه اي يا موجودي شبيه به ميمون کشف نکرديم، فرصت يادگيري درباره خرس هاي اين منطقه که بسيار نادر بوده و اطلاعات ژنتيکي اندکي از آنها وجود دارد برايمان هيجان انگيز بود.»

يِتي يا مرد برفي نوعي گونه شبيه به انسان و وحشي توصيف مي شود که ريشه در افسانه هاي طولاني هيماليا دارد. با اين حال محققان در تحقيقات قبلي خود گفته اند که نمونه موي يتي، به نوعي خرس قطبي هيبريدي يا گونه اي جديد تعلق دارد. ليندکوئيست و تيم او به تحليل دي ان اي 24 خرس مختلف يا نمونه هاي متعلق به يتي پرداختند که مدفوع، مو، پوست و استخوان را شامل مي شد. تمام اين نمونه ها قطعاً به خرس ها تعلق داشتند و نمونه هاي يتي کاملاً با نمونه هاي در دست از خرس هاي قهوه اي هيماليا سازگاري دارند.
با اين حال گفتني است که ليندکوئيست گرچه به تاثير علم در پي بردن به ريشه افسانه ها اعتقاد دارد، اما کاملاً احتمال وجود چنين اين موجودي را زير سوال نمي برد و مي گويد احتمال دارد که در گذشته يا همين حالا يتي وجود داشته باشد؛ بهرحال اين يک احتمال است و ضمناً مردم هم عاشق افسانه ها هستند.لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب