پر بازدید ترین مطالب

مراتب تقوا(التُّقی رَئیس الأخلاق)

مراتب تقوا

 مراتب تقوا 

گرچه تقوا رئیس اخلاق شناخته شده است (التُّقی رَئیس الأخلاق)، لیکن همان گونه که غالب فضایل اخلاقی سه درجه دارد: عام و خاص و اخص، تقوا نیز همین سه مرتبه را دارد: 1 تقوای عام: پرهیز از محرّمات؛ 2 تقوای خاص: اجتناب از مشتبهات؛ 3 تقوای اخص: دوری از مباحات، در پرتو اشتغال به واجبات و مستحبات.
علامه مجلسی در ذکر اقسام تقوا، علاوه بر سه مورد فوق، یک قسم دیگر نیز به نام «ورع سالکین» ذکر کرده است و مراد از آن، اعراض از غیر خدا، از ترس ضایع شدن عمر عزیز درکارهای بیهوده می باشد، هر چند منجر به حرام هم نشود.
پس تقوا نیز مانند فضایل اخلاقی دیگر دارای درجاتی است که نازل ترین آن، در آیه 131 سوره آل عمران، بیان شده است: «وَ اتّقوا النّارَ الّتی أُعِدَّت لِلکافرینَ»؛ و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند.
و درجات آن به حدّی بالا می رود که همه کس تاب تحمل آن را ندارد و جز اولیاء اللّه نمی توانند به آن دست یابند.


منبع : حوزه نتلینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب