عملکرد کم نظير سامانه هوشمند خودران drive.ai در شب باراني [تماشا کنيد]مفیدستان:

عملکرد کم نظير سامانه هوشمند خودران drive.ai در شب باراني [تماشا کنيد]


خبرگزاري آريا – شايد در آينده اي نه چندان دور ماشين هاي خودران به يکي از اجزاي عادي زندگيمان بدل شوند، اما فعلاً مشاهده خودرويي که بتواند به تنهايي از عهده شرايط آب و هوايي و ترافيکي مختلف برآيد بسيار هيجان انگيز است.
استارتاپ Drive.ai که در زمينه سامانه هوشمند خودران فعاليت مي کند، به تازگي ويديويي را منتشر کرده که عملکرد بسيار خوب فناوري اختصاصي آنها را حتي در شبي باراني در خيابان هاي شلوغ مانتن ويو ايالت کاليفرنيا به تصوير مي کشد.
اين ويديو از آن جهت اهميت دارد که يکي از نخستين موارد آزمايش ماشين خودران در شرايط واقعي و وضعيت آب و هوايي نامطلوب به شمار مي رود. سال گذشته کمپاني فورد عملکرد سيستم خودرانش را روي سطوح لغزنده و برفي در محيطي بسته و کنترل شده به نمايش گذاشت.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

عملکرد کم نظير سامانه هوشمند خودران در شب باراني تماشا کنيد عملکرد کم نظير سامانه هوشمند خودران در شب باراني تماشا کنيد

برچسب ها

اندکی تفکر …

پیرمرد گفت:
زندگی مثل آب توی ليوانه ترک خورده می مونه
بخوری تموم ميشه نخوری حروم ميشه
از زندگيت لذت ببر
چون درهرصورت تموم ميشه!