پر بازدید ترین مطالب

طريقه بانداژ دست و پا


طريقه بانداژ دست و پا

خبرگزاري آريا –
طريقه بانداژ دست و پا
آيا تا به حال هنگام بانداژ يك زخم ،دچار مشكل شده‌ايد؟ آيا مي‌دانيد نحوه باندپيچي هر عضو متفاوت بوده و براي جلوگيري از باز شدن بانداژ نياز به آموزش و مهارت لازم داريد؟
بانداژ ساعد
از يك باند كناربافت 5‌/‌7 سانتي‌متري استفاده كنيد. ابتداي باند را روي مچ دست قرار داده و 2 بار دور مچ بچرخانيد تا سر باند ثابت بماند. باند را از پايين به بالا به طرف آرنج به صورت اريب به طوري كه هر دور باند دوسوم از دور قبلي را بپوشاند، ببنديد. در انتها باند را در بالاي ساعد با چسب يا سنجاق ثابت كنيد. بانداژ ساق پا نيز به همين روش است.
توجه
بانداژ بايد به صورت اريب بسته شود. پيچش حلقوي باند به دور عضو مي‌تواند عروق خوني را مسدود كند. اگر باند را از بالا به پايين عضو ببنديد بانداژ شل و پانسمان در معرض عوامل ميكروبي قرار خواهد گرفت، بنابراين هميشه باند پيچي را از قسمت باريك‌تر عضو شروع كنيد.
بانداژ آرنج
از يك باند كنار بافت 7.5 سانتي‌متري استفاده كنيد. آرنج را خم نموده و در وضعيت مناسب حال خود قرار دهيد. ابتداي باند را روي آرنج قرار داده و 2 بار دور آرنج بچرخانيد تا سر باند ثابت بماند. ادامه باند را يك دور به صورت اريب به دور بازو بپيچانيد. سپس باند را از روي آرنج رد كرده و يك دور اريب به دور ساعد بپيچانيد. اين روش را تا زماني كه سطح پانسمان پوشيده شود ادامه دهيد. در آخر انتهاي باند را بالاي بازو ثابت كنيد. بانداژ زانو نيز به همين روش بسته مي‌شود با اين تفاوت كه سايز باند زانو بايد 10 يا 15 سانتي متري‌ باشد.
بانداژ كف دست
از يك باند كنار بافت 5 سانتي‌متري استفاده كنيد. ابتدا سر باند را زير يا روي مچ دست قرار دهيد و 2 بار دور مچ بچرخانيد تا سر باند ثابت بماند. ادامه باند را از روي دست به طرف انگشت كوچك و سپس زير انگشتان برده و از بين 2 انگشت شست و سبابه رد كنيد. بعد آن را از روي دست به صورت اريب به بالا برده و دور مچ دست بچرخانيد. به اين كار ادامه دهيد تا پانسمان به خوبي پوشانده شود. در آخر انتهاي باند را روي مچ ثابت كنيد. بانداژ كف پا نيز به همين روش است.
بانداژ جداگانه انگشتان دست
از يك باند كنار بافت 2.5 سانتي‌متري استفاده كنيد. ابتدا سر باند را زير مچ قرار داده و 2 بار دور مچ بچرخانيد تا سر باند ثابت بماند. ادامه باند را از روي دست عبور داده و به سمت نوك انگشت مورد نظر حركت دهيد. باند را از نوك انگشت به سمت پايين انگشت به صورت اريب بانداژ كرده و در ادامه باند را مجدد از روي دست عبور دهيد و در قسمت مچ ثابت كنيد. بانداژ انگشتان پا نيز به همين روش است.
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب