پر بازدید ترین مطالب

شايع‌ترين بيماري‌هاي شغلي کارگران چيست؟/عوامل رواني اجتماعي موثر بر سلامت نيروي کار


شايع‌ترين بيماري‌هاي شغلي کارگران چيست؟/عوامل رواني اجتماعي موثر بر سلامت نيروي کار

خبرگزاري آريا – رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت گفت: کارفرمايان بايد محيط‌هاي کاري را به گونه‌اي آماده‌سازي کنند که کمترين زيان جسمي، روحي و رواني به شاغلان در اين محيط‌ها وارد شود. در اين زمينه محدوديت‌ها و مشکلاتي وجود دارد که همه آنها در برخي مواقع به دليل مقاومت ازسوي کارفرما نيست، بلکه امکان جايگزيني ماده زيان‌آور وجود ندارد.
دکتر احمد جنيدي جعفري به مناسبت روز «کارگر» در جام جم آنلاين بيان کرد: اختلالات اسکلتي عضلاني، بيماري هاي پوستي و بيماري هاي ريوي از جمله شايعترين بيماري هاي شغلي کارگران محسوب مي شوند. ولي قابل ذکر است با ارزيابي محيط کار و ايجاد تناسب بين شاغل و شرايط محيط کاري مي توان از بسياري از اين بيماري هاي شغلي پيشگيري کرد و يا مانع پيشرفت بيماري شد.
وي ادامه داد: تغذيه مناسب، وضعيت روحي و رواني و … نيز در سلامت کارگران موثر است، بخشي از سلامت افرادي که در يک محيط مشغول به کار هستند، به شرايط محيطي که در آن قرار گرفته‌اند، ارتباط دارد و باتوجه به عوامل زيان‌آوري که در محيط وجود دارد، سلامت آنها تحت تاثير قرار مي‌گيرد و البته اين عوامل مي‌توانند اختلالاتي را براي نيروهاي کار ايجاد کند که درنهايت منجر به حادثه، بيماري و افت عملکرد در محيط کاري مي شود. شاغلين نوجوان (افراد شاغل بين 15 الي 18 سال) از جمله گروه هاي آسيب پذير براي بيماري هاي شغلي هستند و مخصوصاً عدم رعايت اصول ارگونومي در محيط کار آن ها مي تواند اختلالات اسکلتي عضلاني جدي را براي آنان به دنبال آورد.
به گفته جنيدي، در بسياري از مشاغل وجود بيماري غير شغلي نيز مي تواند در کارايي فرد تأثير بگذارد و باعث به خطر افتادن ايمني شاغل و يا ديگران شود. به همين دليل علاوه بر بيماري هاي شغلي توجه به بيماري هاي غير شغلي فرد نيز داراي اهميت است.
رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در ادامه بيان کرد: برخورداري کشور از نيروي کار سالم در گروه سني 15 تا 65 سال با جمعيتي بالغ بر 20 ميليون نفر که نزديک به يک چهارم جمعيت کل کشور را شامل مي گردد نه تنها تبعات اقتصادي ناشي از بار بيماري ها و حوادث ناشي از کار را حذف مي کند بلکه به عنوان محور اصلي خانواده در تامين نيازهاي اقتصادي، بر سلامت جسمي، روحي و رواني کل جامعه موثر خواهد بود .
اين مسئول وزارت بهداشت گفت: کارفرمايان بايد محيط‌هاي کاري را به گونه‌اي آماده‌سازي کنند که کمترين زيان جسمي، روحي و رواني به شاغلان در اين محيط‌ها وارد شود. در اين زمينه محدوديت‌ها و مشکلاتي وجود دارد که همه آنها در برخي مواقع به دليل مقاومت ازسوي کارفرما نيست، بلکه امکان جايگزيني ماده زيان‌آور وجود ندارد.
وي افزود: : براساس بررسي هاي به عمل آمده حدودا به ازاي هر چهل و دو هزار ريال سرمايه گذاري در اقدامات بهداشتي در محيط کار حدود يک ميليون ريال بازگشت سرمايه به سيستم اقتصادي کشور دارد، بدين معني که حفظ و تامين سلامت نيروي کار نه تنها عمل نمودن به قوانين جاري کشور در حوزه اشتغال بوده، بلکه سرمايه گذاري اثر بخش در نظام سلامت کشور است.
رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت افزود: در سال 69 ، اقدامات تصريح شده در قانون براي وزارت بهداشت در دومقوله، “تدوين دستورالعمل ها براي تامين بهداشت کاروکارگر ومحيط کار وجلوگيري از بيماري هاي حرفه اي ( ماده 85 قانون کار ) و برنامه ريزي ، کنترل وارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار ودرمان کارگري ( تبصره 1 ماده 96 قانون کار ) است و طي اين 27 سال علاوه بر تدوين آيين نامه ها ، معيارها ، و دستورالعمل ها در باب الزامات بهداشت کار ، قريب به 37 برنامه بهداشت کار و درمان کارگري تدوين و در کشور اجرا گرديده است .
وي خاطرنشان کرد: مطابق با قانون کار(ماده 96 لغايت105 قانون کار) مي بايست بازرسي از کليه کارگاه ها توسط کارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت صورت پذيرد اجراي برنامه بازرسي بهداشت حرفه اي از کارگاه ها با هدف دسترسي شاغلين به قوانين ومقررات موضوع ماده 85 ، با شاخص درصد پوشش بازرسي بهداشت حرفه اي تعريف مي شود که به ميزان 71 درصد رسيده است.
به گفته جنيدي، تدوين معيارهاي محيط کارسالم تحت عنوان ” حدود مجاز مواجهه شغلي عوامل زيان آور محيط کار و ابلاغ” ، چاپ و انتشار آن از سال 74 تاکنون يکي ديگر از اقدامات اين وزارتخانه است، همچنين آموزش و دسترسي کارفرمايان به اطلاعاتي که براي ايجاد شرايط کار سالم نياز دارند راهنماهايي در زمينه بهداشت کار تدوين شده است که در حال حاضر تعداد اين راهنماها با 38عنوان راهنماي بهداشت حرفه اي در زمينه هاي مختلف به چاپ رسيده است و تعداد 20 راهنماي ديگر نيز در دست بررسي و چاپ است .لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب