پر بازدید ترین مطالب

روانشناسي نقاشي کودکان


روانشناسي نقاشي کودکان

خبرگزاري آريا –
روانشناسي نقاشي کودک
کودکان از طريق نقاشي هاي خود، نظرات و تفسيرهايشان را بيان مي کنند‎
روانشناسي نقاشي کودکان و خردسالان بسياري از حرفه اي ها را در زمينه آموزش و پرورش جذب کرده و علاقه مند مي کند.
محققان، روانشناسان، معلمان و والدين تحقيقات مختلفي را براي روشن ساختن مفهوم و تفسير نقاشي هاي کودکان انجام داده اند.
از طريق بررسي و تحليل نقاشي کودکان ، مي توان بينش آنها را در مورد توسعه اجتماعي / احساسي، فيزيکي و فکري هر کودک به دست آورد.
کودکان معمولا از طريق روش هاي فکري، جسمي و احساسي جهان اطراف را کشف مي کنند. مداد، قلم مو و کاغذ بهترين روش براي انتقال ترس ها و اميدهاي آنهاست. پيشرفت نقاشي کودکان در طي يک دوره زماني مي توانند رشد فکري آنها را نشان دهد و همچنين توانايي ها و مهارت هاي علمي آنها را مشخص کند.
کودکان از طريق نقاشي هاي خود، نظرات و تفسيرهايشان را بيان مي کنند. نقاشي هاي کودکان بخشي از طبيعت دروني آنها است. هنگامي که نقاشي مي کنند، مواد، مداد رنگي، الگو، اندازه و موقعيت آنچه را که مي خواهند بکشند با دقت انتخاب مي کنند که هر کدام نشان دهنده بعدي از درون آنهاست و مي تواند اطلاعات دقيقي ارائه دهد.
نقاشي هاي کودکان در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. تحقيقات نشان مي دهد کودکان در فرهنگ هاي مختلف نه تنها در جزئيات طراحي سبک، بلکه در استراتژي هاي اوليه نيز متفاوت هستند. فرهنگ، نقش اساسي در توسعه نمادهاي نهادينه دارد. همچنين مي تواند يک ابزار ارتباطي باشد. کودکاني که هنوز توانايي کافي براي بيان لغات انتزاعي ندارند، از روش هاي ارتباطي مانند نقاشي استفاده مي کنند.
از طريق نقاشي کودکان با افراد خانواده ارتباط برقرار مي کنند و مهارت هاي زندگي را توسعه مي دهند و حس اعتماد را ايجاد مي کنند. نقاشي هاي کودکان داراي نظمي است که به توسعه مهارت هاي حرکتي کمک مي کند. گستردگي ديدکودک، علايق، احساساتي مانند شادي، خشم، غم و اندوه همچنين شيوه زندگي و روش هاي تربيتي تاثير زيادي بر محتواي آن دارد.
روانشناسي نقاشي کودکان، حاکي از آن است که کودکاني که نقاشي هاي بهتري دارند از درصد هوش عاطفي بالاتري برخوردارند.
بخش ناخودآگاه روح مي تواند از طريق نقاشي ظاهر شود. طراحي يک ارتباط مستقيم با بخش ناخودآگاه دارد و حاوي اطلاعات روانشناختي زيادي است که عمق روان کودک را مي توان از طريق آن احساس کرد. کودکاني که نقاشي مي کنند بچه هاي خوشحال تري هستند. آنها ترس، آرزو، درد و غيره را از طريق نقاشي بيان مي کنند. همچنين اطلاعاتي در مورد رابطه جهان و ديگر افراد بيان مي کنند.
نقاشي هاي کودکان
بخش ناخودآگاه روح مي تواند از طريق نقاشي ظاهر شود‎
آثار هنري کودکان نشان دهنده يک ديدگاه از شخصيت خودشان است. کودکان ابزار نقاشي را به طوري تصادفي انتخاب نمي کنند، اين انتخاب خلق و خوي شخصيتي آن ها را نشان مي دهد. ضخامت مداد، اندازه ورق انتخاب شده، نشان دهنده خصوصيات دروني اوست. هرچه ورق بزرگتر باشد کودک مي خواهد بيشتر خود را نشان دهد، در حالي که انتخاب يک برگه کوچکتر نشان مي دهد کودک رضايت بيشتري دارد. در اينجا به تفسير چند مورد از نقاشي کودکان مي پردازيم.
طراحي يک شخص در اندازه بزرگ نشانه پرخاشگري است اما در اندازه کوچک نشانه احساس بي کفايتي، شرم، ترس و افسردگي است. اگر سر شخص را بسيار بزرگ بکشد نشان از مغرور بودن است. بچه هاي معمولي سر را متناسب با بدن طراحي مي کنند.
کودکاني که بيشتر صحبت مي کنند، تهاجمي هستند و دهان را با اندازه بزرگ طراحي مي کنند. اما بچه هاي معمولي متناسب با بدن نقاشي مي کنند. کودکاني که فکر مي کنند مدام تحت کنترل هستند اندازه چشم ها را بزرگتر نقاشي مي کنند. چشم در اندازه کوچک نشان از ضعف احساسات و وابستگي است و اگر چشم حذف شود نشان از عدم تمايل به حضور در جامعه و ارتباط برقرار کردن با ديگران است.
بزرگ نشان دادن بيني تاکيد بر پرخاشگري در کودک است. کودکاني که گردن را بلند مي کشند، نشان از سختي در دستيابي به اهداف و خواسته هايشان است.کودکان مشکل دار اصولا گردن را به طور کامل حذف مي کنند.
کشيدن دست نشان از تمايل به ارتباط برقرار کردن با محيط و کمک به همنوع است.کوچک کشيدن يا حذف آن نشان از احساسات ناامن و بي نظمي است.
اگر تمام بدن سايه دار باشد نشان از اضطراب کودک و اگر قسمتي از بدن سايه دار باشد اضطراب در آن قسمت از بدن کودک را نشان مي دهد.
فشار قلم خبر از تنش عضلاني کودک مي دهد. اين پديده در کودکان پسر منعکس کننده عجولي است. خطوط خفيف سطح انرژي پايين، شرم و افسردگي را منعکس مي کند.
نقاشي کودکان بايد توسط متخصصين تجزيه تحليل شود. استراتژي هاي مورد استفاده در نقاشي کودکان اطلاعات زيادي در اختيار متخصصين و والدين مي گذارد که منجر به حل مشکلات دروني آنان مي شود.
منبع: بانوي شهر
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب