راهکارهاي تقويت ارادهمفیدستان:

راهکارهاي تقويت اراده


خبرگزاري آريا – قدرت اراده,تقويت اراده,راهکارهاي تقويت اراده
گاهي احساس مي کني حوصله نداري دست به کاري بزني؟ آيا گاهي احساس مي کني در برابر کاري که بايد انجام دهي، مقاومت به خرج مي دهي و بهانه مي آوري؟

اگر جواب هايت نااميد کننده است، ناراحت نباش؛ چون مي تواني با اراده اي قوي رفتارت را بهتر کني.

يادت باشد قدرت اراده و انضباط مي تواند زندگي ات را متحول کرده و قدرت دروني ات را که براي موفقيت و رشد معنوي مهم است، فعال کند. داشتن يا نداشتن اين مهارت ها عامل عمده اي است که تو را به سوي موفقيت يا ناکامي مي برد. اين قضيه براي تمام امور خواه پيش پاافتاده يا اساسي نيز بسيار مهم است.خواستن و همّت و اراده آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، يعني اين که اگر کسي علاقمند به انجام کاري باشد در مقابل سختي ها و مشقت هاي آن مقاومت مي کند، پس گويا که از همين الان به مقصد و مقصودش رسيده است، يا در اشعار مي خوانيم:
همّت بلند دار که مردان روزگار از همّت بلند به جائي رسيده اند
همّت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سليمان شود

راهکارهاي تقويت اراده
براي اين که بتوانيد اراده قوي داشته باشيد و برنامه هائي را که مد نظر داريد به اجرا در آوريد، برنامه اي که در ذيل معرفي مي شود اجرا نماييد:

شناخت توانايي
تواناييهاي بالفعل و بالقوة خود را بشناسيد؛ موقعيت خانوادگي، اجتماعي، شغلي، وضعيت جسماني و حالات رواني و به طور کلي شرايط زندگي و شخصيت خويش را به دقت مورد ارزيابي و مطالعه قرار دهيد.

تعيين هدف
از خود بپرسيدمي خواهم چه نوع زندگي داشته باشم؟ دوست داريد زندگي شما در ده سال آينده چگونه باشد؟ زندگي خانوادگي، اجتماعي، هدف هاي شغلي و علاقه مندي هاي خود را مورد توجه قرار دهيد. اهداف بايد شفاف، قابل اجرا، مطابق توان و استعداد و واقع بينانه باشد. اگر هدف جنبه بلندپروازي داشته و يا خارج از توانايي هاي شخصي باشد، با مشکلاتي مواجه مي شويد که نتيجه آن، نااميدي و دلسردي خواهد بود و از ادامه کار باز مي مي مانيد.

تصميم گيري
پس يکي از گام هاي اساسي در داشتن اراده قوي و موقعيت در زندگي اين است که انسان در ابتداي هر کار تفکر و تأمل کند، اهداف خويش را معين کند، توانايي هايش را با ديد واقع بينانه شناسايي نمايد و آن گاه بدون ترديد و وسواس بيش از حدّ، تصميم گيري کند؛در هر کاري که تصميم مي گيريد پايدار باشيد.

برنامه ريزي
بايد برايت تمام امور خودت برنامه اي منظم داشته باشي؛ پس هر روز که از خواب بيدار مي شوي، برنامه هاي خودت را طبق اولويت يادداشت کن و خودت را موظف کن که تک تک آن ها را انجام دهي، در صورت تخلف در هر ک دام خودت را تنبيه و در صورت موفقيت در اجراي هرکدام خودت را تشويق کن و به خودت پاداش بده.

تلقين
هر کلامي که از دهانت بيرون مي آيد، باور تو را مي سازد. وقتي مي گويي: «من آدم زرنگي نيستم»، در حقيقت حکم محکوميت خود را صادر کرده و به کائنات فرمان داده اي که تمام موارد منفي را به سويت سرازير کند؛ سعي کن زماني که گفتگوي ذهني با خودت داري، کلام تو از موضع قدرت باشد؛ چون هر آنچه را که به خودت مي گويي، چندبرابرش به خودت بر مي گردد. اول ذهنت را بررسي کن و ببين بيشتر اوقات خودگويي هايت مثبت است يا منفي؛ چون زيربناي هستي، تفکر است. اگر مي خواهي مواردي عالي و مثبت در زندگي برايت پيش بيايد. نگرش و ذهنيت خود را تغيير بده و يادت باشد که نود درصد تغييرات خوب و بد زندگي ات به نوع نگرش تو نسبت به رويدادهاي زندگي بستگي دارد و ده درصد آن به وقايع بيروني وابسته است.

مبارزه با عادات ناپسند
يکى از عوامل مهم تقويت اراده، مبارزه با عادت‏هاى بد و ناپسند است؛ از اين رو بايد سعى شود با هواهاى نفسانى (که انسان را به اعمال ناپسند مى‏ کشاند) مبارزه شده و از عادات ناپسند جلوگيرى گردد.

اصل مقاومت
معناى مقاومت آن است که انسان در برابر شکست‏ها و ناکامى ‏ها ايستادگي کند؛ زيرا برخى از شکست‏ ها زمينه پيروزى‏ هاى بزرگ را فراهم مى‏کند. هرگاه برايتان مسئله ‏اى پيش ‏آيد که به نظر بسيار مشکل، نا اميد کننده و غير قابل حل مى‏ رسد، آنچه شما را تا حصول پيروزى يارى خواهد کرد، اصل “تسليم ناپذيرى” است.

اميد داشتن
انسان بايد در زندگى با اميد زندگى نمايد. يأس و نا اميدى انسان را از رسيدن به هدف باز داشته و روند زندگى را دچار مشکل مى‏ کند. آن دسته از بزرگان که قله‏ هاى موفقيت را کسب نمودند، اميد به زندگى داشتند. از سوى ديگر برخى که در زندگى موفق نبودند، معمولاً نا اميد بوده و يأس در زندگى آن‏ها بوده است.

استفاده از قرارداد مشروط با خود
براي تقويت اراده مي توان از قرارداد مشروط مثل نذر، عهد و پيمان، استفاده کنيد. مثلاً با کسي که براي شما خيلي محترم است، مطرح کنيد که من بايد اين کار را انجام دهم و شما چون ميدانيد که نمي توانيد از سخن خودتان نزد او برگرديد، مجبور به انجام آن کار مي شويد يا نذر کنيد که اگر من فلان کار را انجام ندادم، بايد اين قدر پول به فلان فقير يا مکان مقدس بدهم و يا مبغلي پول نزد کسي بگذاريد. (پول يا چيزي که براي شما با ارزش است) بگوئيد اگر اين کار را نکردم اين چيز براي شما.

تمرينات تقويت اراده

تمرين شماره يک
اگر در اتوبوس يا مترو نشسته اي و مي بيني فرد مسني وارد مي شود، بلندشو و جاي خود را به او بده. اين تمريني است براي غلبه کردن بر مقاومت ذهني و روحي خودت.

تمرين شماره دو
اگر کلي ظرف کثيف در سينک آشپزخانه است که بايد شسته شوند و تو به خاطر تنبلي، شستن آن ها را عقب مي اندازي، به سرعت بلند شو و آن ها را بشور و اجازه نده تنبلي تو را کنترل کند. وقتي اين گونه عمل کني، قدرت اراده ات تقويت خواهدشد.

تمرين شماره سه
به خانه مي آيي و مستقيم سراغ تلويزيون مي روي؛ چون احساس تنبلي مي کني، نمي خواهي دوش بگيري، پس بر اين حال و هوا غلبه کن و اول سراغ دوش گرفتن برو.

تمرين شماره چهار
اگر دوست داري هميشه قهوه يا چاي را با شکر بنوشي، يک هفته تمرين کن و چاي يا قهوه ات را بدون شکر بنوش و اگر عادت به مصرف زياد چاي در روز داري، سعي کن در مدت ده روز آن را به دو فنجان در روز برساني؛ چون در اين صورت مي تواني عادت هايت را کنترل کني يا آن ها را تغيير دهي.

تمرين شماره پنج
اگر براي بالارفتن مي تواني از آسانسور يا پله استفاده کني، پله را انتخاب کن؛ البته اگر تعداد طبقات خيلي زياد نباشند.

درواقع با تقويت قدرت اراده، قدرت دروني خود را آشکار مي کني که باعث مي شود بر عادت هاي مضر خود غلبه کني، راحت تر تصميم بگيري و جرئت پيدا کني که تمام موانع را از سر راه خود برداري و موفق شوي.
منبع:تبيانلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

کنکور ، مشاوره کنکور کنکور اسان استکنکوراساناستکنکور ، مشاوره کنکور کنکور اسان است کنکور ، مشاوره کنکور ، آسان بیاموزیم برنامه ریزی برای اوقات فراغتزندگي و سرمايه عمر براي انسان نعمتي بي بديل و فرصتي بي نظير است که اگر از دست برود هرگز شيوه هاي کنترل نفس درقرآنبسمه تعالي شيوه هاي کنترل نفس درقرآن موضوع نفس وشيوه هاي کنترل ومديريت آن ،موضوعي خانمی مطلقه هستم و امیال جنسی خسته‌ام کرده، …خانمی مطلقه هستم و امیال جنسی خسته‌ام کرده، چگونه خودارضایی را ترک کنم؟اولويت جذب در سپاه با دانشجويان دانشگاه هاي معتبر …اولويت جذب در سپاه با دانشجويان دانشگاه هاي معتبر و برتر مليمسئول گزينش و عضويابي آیا قانون جذب صحت دارد؟ مرکز ملی پاسخگویی به …با عرض سلام سوالی داشتم این روزا مردم همش حرف از فیلم راز وقانون جذب میزنند نمیدونم که چشم شورم، کمکم کنيد پرسمان دانشجويي …چشمشورم،کمکمکنيداز نظر قرآن کریم، ایمان و عمل صالح، انسان را نزد دیگران عزیز و محبوب می‌سازد إِنَّ دانستنی های قانون مقالاتدانستنی های قانون مقالات موضوع عدم‌النفع در حقوق ايران و فقه فهرست مطالبوسواس در نجاست پرسمان دانشجويي تربیتی و …وسواسدرنجاستاز نظر قرآن کریم، ایمان و عمل صالح، انسان را نزد دیگران عزیز و محبوب می‌سازد إِنَّ آیا خودارضایی گناه دارد؟در مورد آن حدیث یا آیه ای هست پرسش آيا خودارضايي گناه دارد؟در مورد آن حديث يا آيه اي هست؟ شرح پاسخ خودارضايي در کنکور ، مشاوره کنکور کنکور اسان است کنکوراساناست کنکور ، مشاوره کنکور کنکور اسان است کنکور ، مشاوره کنکور ، آسان بیاموزیم برنامه ریزی برای اوقات فراغت زندگي و سرمايه عمر براي انسان نعمتي بي بديل و فرصتي بي نظير است که اگر از دست برود هرگز قابل شيوه هاي کنترل نفس درقرآن بسمه تعالي شيوه هاي کنترل نفس درقرآن موضوع نفس وشيوه هاي کنترل ومديريت آن ،موضوعي است خانمی مطلقه هستم و امیال جنسی خسته‌ام کرده، چگونه خودارضایی خانمی مطلقه هستم و امیال جنسی خسته‌ام کرده، چگونه خودارضایی را ترک کنم؟ اولويت جذب در سپاه با دانشجويان دانشگاه هاي معتبر و برتر ملي اولويت جذب در سپاه با دانشجويان دانشگاه هاي معتبر و برتر ملي مسئول گزينش و عضويابي سپاه آیا قانون جذب صحت دارد؟ مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با عرض سلام سوالی داشتم این روزا مردم همش حرف از فیلم راز وقانون جذب میزنند نمیدونم که شما چشم شورم، کمکم کنيد پرسمان دانشجويي تربیتی و مشاوره چشمشورم از نظر قرآن کریم، ایمان و عمل صالح، انسان را نزد دیگران عزیز و محبوب می‌سازد «إِنَّ دانستنی های قانون مقالات دانستنی های قانون مقالات موضوع عدم‌النفع در حقوق ايران و فقه فهرست مطالب وسواس در نجاست پرسمان دانشجويي تربیتی و مشاوره وسواسدرنجاست از نظر قرآن کریم، ایمان و عمل صالح، انسان را نزد دیگران عزیز و محبوب می‌سازد «إِنَّ مدیریت آموزشی در هزاره سوم مقاله درباره مديريت بحران در مدیریت آموزشی در هزاره سوم مقاله درباره مديريت بحران در مديريت اموزشي نويسنده مسعود راهكارهاي تقويت حافظه راهكارهاي تقويت رياضيات راهكارهاي تقويت املا راهكارهاي تقويت جنسي

برچسب ها

اندکی تفکر …

اگر قرار باشد "خوبیِ" ما وابسته
به "رفتار" دیگران باشد
این دیگر "خوبی" نیست . . .
بلکه "معامله" است!

پر بازدیدترین مطالب