پر بازدید ترین مطالب

دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید


دستگیره آشپزخانه قلبی

آنچه که نیاز دارید :مقداری پنبه سوزن پارچه ی نخی و نرم نوار تزئینی چرخ خیاطی قیچی

دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید

دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب

قبل از شروع، سعی کنید تصویر را
بزرگ تر ببینید.
در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده
یم و برخی دیگر را به دیوار آویزان کرده ایم .
از پارچه ای به دو رنگ صورتی کمرنگ و پررنگ استفاده کرده ایم و پنبه ای را مابین آنها قرار
داده ایم تا فرم زیباتری را به خود بگیرد.

مرحله ۱ :در این مرحله ابتدا الگوهای کاغذی خود را به شکل قلب در می آوریم .
به مانند قلبی که از وسط دو نیم شده است و سپس یک خط به صورت مورب و به مانند
شکل روی دو طرف قلب می کشیم .
الگو را روی پارچه انداخته و آنرا برش می زنیم.
رنگ پارچه از قسمتی که برش مورب داده شده و نوار رنگی قرار گرفته متفاوت می باشد.

دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید

دستگیره آشپزخانه قلبی

درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب

مرحله ۲ :نوار رنگی را به صورت صاف به دو لبه ی هر دو نیم قلب می دوزیم .

دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید

دست گیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید

مرحله ۳ :در این مرحله پنبه را در میان دو لایه پارچه قرار داده و دو طرف آنرا می دوزیم و از
رنگ همان پارچه ی اصلی یک نوار باریک درست کرده و در نهایت دور تا دور کار می دوزیم.

 دستگیره

دستگیره

درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب

مرحله ۴ :

دوباره دور تا دور کار نوار تزئینی قرمز رنگ و باریک را می دوزیم .

دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید

مرحله ۵ :یک مقدار از نواری که در اختیار داریم را به صورت یک حلقه درآورده و آن را به دست گیره می
دوزیم تا از آن برای آویزان کردن کار استفاده کنیم.
دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب را خودتان در خانه درست کنید

بردوکلینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب