پر بازدید ترین مطالب

در خانه شما هم بر سر پول دعواست؟


در خانه شما هم بر سر پول دعواست؟

خبرگزاري آريا –
در خانه شما هم بر سر پول دعواست؟
وقتي بحث پول مي شود، هرکس موضع خاصي دارد که ظاهرا جنسيت افراد هم در اين موضع گيري موثر است. ممکن است شما به عنوان يک زن يا شوهر بر اين باور باشيد که اشکالي ندارد گاهي اوقات با آزادي کامل و با اغماض از مسائل جدي پول خرج کنيد.
هر کس در مورد آقاي محترم «اسکناس» داستاني دارد که ويژه شخص اوست و البته داستان آدم ها در اين مورد خاص يک تفاوت کلي دارد و آن اين که قصه بعضي ها شادتر از ديگران است. ماجراها و اتفاقات مربوط به امور مالي و پول بسيار وسيع، جدي و البته در اولويت است چون به مسائل مهم و نگران کننده اي از قبيل امنيت، موفقيت و ترس از بي پولي و نداري مي پردازد که تماما جنبه هاي احساسي و عاطفي را در بر مي گيرد. بعضي از مردم طوري بزرگ شده و پرورش پيدا کرده اند که اصلا به مسائل مالي خانواده فکر نمي کنند درحالي که بعضي ديگر در اين زمينه چنان وارد هستند که در سنين کم به اندازه يک بزرگسال مي توان در مورد مسائل مالي به آن ها تکيه کرد. آگاهي در مورد مسئله پول بايد از کودکي و حين فرآيند رشد و تکامل به وجود بيايد و ذهنيت آدم ها در اين مورد به هر صورتي که شکل بگيرد روي نحوه پاسخ آن ها به مسائل مالي در بزرگسالي تاثير مي گذارد. قرار نيست هميشه بين زن و شوهرها جنگ پول مطرح باشد اما به هر حال نقطه نظر و ديدگاه زن و مرد در مورد مسائل مالي برخوردهايي ايجاد مي کند چون در هر حال مشابهت کاملي با هم ندارند.
● همسرتان پس انداز مي کند؟
ممکن است شما به عنوان يک زن يا شوهر بر اين باور باشيد که اشکالي ندارد گاهي اوقات با آزادي کامل و با اغماض از مسائل جدي پول خرج کنيد. حالا اگر همسر شما با اين کار کاملا مخالف باشد، شما از اين موضوع ناراحت شده و حس مي کنيد همسرتان مي خواهد شادي شما را خراب کند يا برعکس شما از آن دست افرادي باشيد که يک پس انداز کننده تمام عيار است و مي خواهيد از هر فرصتي استفاده کنيد تا حساب بانکي تان پر تر باشد و تمرکزتان فقط روي امنيت مالي است و مهم ترين دغدغه شما همين است. اگر همسرتان مثل شما نباشد حس مي کنيد همسرتان بي فکر است و اصلا به آينده خانواده اهميت نمي دهد.
در اين ماجرا مهم ترين نکته اين است که دليل مخالفت همسرتان با شما در مسائل مالي اين نيست که مي خواهد شما را ناراحت کند يا مشکلاتي براي تان به وجود آورد. همسرتان فقط و فقط روي باورهاي خود در مسائل مالي تاکيد دارد، همان طور که شما بر باورهاي تان پافشاري مي کنيد. درست مثل تفاوت ها در ساير مسائل، با اين اختلاف مهم که مسائل مالي جدي تر است و اصلا شوخي بردار نيست و تفاوت ها در مورد آن به دليل چند جانبه بودن شان نمود و اهميت ويژه اي پيدا مي کنند.
● چگونه سازش کنيد؟
براي آن که در مورد مسائل مالي ارتباطي موفق داشته باشيد شما و همسرتان بايد ياد بگيريد چگونه حين خرج کردن ديدگاه ديگري را هم درنظر داشته باشيد. مصالحه و سازش تقريبا هميشه ضروري است و براي موفق شدن مصالحه بايد تفاوت هاي اساسي برقراري ارتباط بين زن و مرد را بدانيد. در اکثر موارد آنچه مي گوييد مشکل ساز نيست بلکه نحوه گفتن نظرات تان است که مشکل ساز است. نکته جالب و عجيب اين است که شايد بد نباشد يک فرد ولخرج با فردي اهل پس انداز با هم ازدواج کنند چون هر کدام مي توانند به ديگري کمک کنند تا در مورد نحوه خرج کردن، تعديلاتي اتفاق بيفتد که برايند آن به نفع خانواده باشد.
● پشت پرده چيست؟
چه پولدار باشيد چه بي پول و چه در حد وسط قرار داشته باشيد شما و همسرتان بر سر ماجراي پول اختلاف نظر و جر و بحث پيدا مي کنيد حالا اين اختلاف نظر مي تواند در مورد نحوه پول درآوردن، پس انداز کردن يا خرج کردن آن باشد. اما چگونه مي توان از اين مانع عبور کرد؟ کليد حل اين معما اين است که فقط به جيب تان نگاه نکرده و ديدگاهي عميق تر داشته باشيد. هميشه اين پول نيست که ريشه اختلاف نظرهاست. ممکن است مرکز اصلي اختلاف ها موارد ديگري بوده اما به صورت مسائل مالي تظاهر کرده باشد. اگر همين حالا در جريان اختلاف نظرمالي با همسرتان قرار داريد در مورد موضوعي که جروبحث داريد و دليل آن خوب فکر کنيد. آيا موضوعي ديگر هم وجود دارد که از آن اجتناب مي کنيد؟ آيا با اين کار مشکلي را که از قبل وجود داشته دوباره به ياد مي آوريد؟ يا اين که واقعا مشکل شما اختلاف نظر اساسي در مورد نحوه خرج کردن پول است؟
● چرا خانم ها خريد مي کنند؟
عمده خريد خانه به عهده خانم هاست. منظور فقط خريد موادخوراکي نيست. اما چرا خانم ها با وجود اين همه گرفتاري در تله خريد مي افتند و درگير آن مي شوند؟! دليل آن بسيار ساده است: خريد کردن به خانم ها احساس خوبي مي دهد.
خريد کردن براي خانم ها فرصتي است که با اجتماع ارتباط پيدا مي کنند، حتي اگر به تنهايي خريد کنند باز هم مي توانند با سايرين ارتباط برقرار کرده و صحبت کنند.
اما اگر خانمي به طورمنظم و به منظور کسب حس آرامش خريد کند، نشان مي دهد که نيازهاي او در زندگي مشترک برآورده نمي شود و ناچار است با خريد کردن در بيرون از منزل به نحوي اين نيازها را برآورده کند غافل از اين که خريد کردن به منظور ارضاي نيازهاي عاطفي راه حل محسوب نمي شود.
● جنگ قدرت را تمام کنيد
نکته اي که نبايد فراموش کنيد اين است که در زندگي مشترک در پشت مشکلات مالي اغلب جنگ قدرت و به دست آوردن کنترل وجود دارد. مثلا اگر خانم نان آور خانه باشد و حتي در اين زمينه توافق هم وجود داشته باشد مرد به تدريج حس مي کند نقش او در زندگي مشترک کاهش پيدا کرده است. در اين حال اگر خانم حس کند در ساير زمينه هاي زندگي و به خصوص جنبه هاي عاطفي مورد حمايت نيست و در ضمن نسبت به آقا پول بيشتري به منزل مي آورد به تدريج مي رنجد و دلگير مي شود. روابط مشترک بين زن و مرد در دنياي امروزي به تساوي و برابري بستگي دارد.
● مشکلات را حل کنيد
براي آن که انتظارات مالي مناسبي براي خانواده در نظر بگيريد به اين نکات کليدي توجه کنيد.
توافق کنيد تا در مورد مسائل مالي با همسرتان به راحتي صحبت کنيد. هرچه در اين مورد با هم بيشتر صحبت کرده و برنامه ريزي کنيد، ثروت شما بيشتر مي شود.
هزينه هاي خانواده را با جزئيات برآورد کنيد تا بدانيد در کدام مقطع مي توانيد پول بيشتري حفظ کنيد و هزينه ها را کم کنيد.
فهرستي با تمام جزئيات در موارد زير تهيه کنيد:
مواد ضروري: غذا، تسهيلات، وام و مخارج اتومبيل
پس انداز: براي تحصيلات، بازنشستگي، موارد اضطراري مخارج سنگين و ناگهاني
موارد تجملاتي: صرف غذا بيرون از منزل، تعطيلات، مسافرت
با همسرتان توافق کنيد که حساب مشترک مي خواهيد، مجزا مي خواهيد يا هر دو!
براي پرداخت قبوض، وام و مسائلي از اين قبيل به نوبت اين کار را انجام دهيد تا هر دو در جريان مخارج قرار بگيريد.
هر سال اندوخته ثابت خود را محاسبه کنيد.
براي اهداف يک ساله، 5 ساله و بيشتر در خانواده برنامه ريزي کنيد.
اين ايده ها صلح و ثروت بيشتري براي خانواده به همراه دارد. اگر مسائل عاطفي را از موارد مالي جدا کنيد و اهداف مشترک داشته و کنترل و مسئوليت هر 2 نفرتان روي خانواده يکسان باشد تمرکزي مثبت روي امور مالي پيدا مي کنيد. به اين ترتيب زندگي مشترک شما براي دريافت فرصت هاي طلايي باز خواهد ماند.
منبع: Bartarinha.ir
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب