داستان دوست داشتن درمقابل استفاده کردن (داستانک)مفیدستان:

زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتوموبیل جدیدش بود کودک ۴ ساله اش تکه سنگی را بداشت..

داستان دوست داشتن درمقابل استفاده کردن

داستان دوست داشتن درمقابل استفاده ,زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتوموبیل جدیدش بود کودک ۴ ساله اش تکه سنگی را بداشت و بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.

مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشم متوجه شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده

در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد.وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید “پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد” !

آن مرد آنقدر مغموم بود که هچی نتوانست بگوید به سمت اتومبیل برگشت. وچندین باربا لگدبه آن زد .
حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود نگاه می کرد . او نوشته بود ” دوستت دارم پدر” روز بعد آن مرد خودکشی کرد.

داستان دوست داشتن درمقابل استفاده

داستان دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

خشم و عشق حد و مرزی ندارند.دومی ( عشق) را انتخاب کنید تا زندگی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشیدکه : اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند .
در حالی که امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند.

همواره در ذهن داشته باشید که:

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند .

مراقب افکارتان باشید که تبدیل به گفتارتان میشوند .

مراقب رفتار تان باشیدکه تبدیل به عادت می شود .
مراقب عادات خود باشید که شخصیت شما می شود.
مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود.
خوشحالم که دوستی این پیام را برای یاد آوری به من فرستاد.

امیدوارم که روز خوبی داشته و هر مشکلی که با آن روبرو هستید . آخرین روز آن باشد و تمام شود.
سرگرمی سرا

داستان دوست داشتن درمقابل استفاده کردنلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

داستان های بحارالانوارداستان هایی آموزننده از بحارالنوار استان های بهلول دانا استان های گلستان سعدی داستان خوردن آب سرد بعد از غذا یعنی خوش آمدگفتن به سرطاندکتر استفان مارک، بیمارهای سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های نامتعارف چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیمزناشوییروابط عاشقانهبرخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه نشانه های علاقه مندی یک دختر به شمازناشوییروابط عاشقانهاو وضعیت مالی شما را می سنجد زن علاقمند دوست دارد منابع و بنیه مالی همسر آینده خود را موضوعارتباط تحصیلات اولیا در …مقدمه سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ي درونزاد و داستان های بحارالانوار در این وبلاگ می خوانیدداستان هایی از بحارالانوار ،داستان های گلستان سعدی ،داستان هایی از خوردن آب سرد بعد از غذا یعنی خوش آمدگفتن به سرطان دکتر استفان مارک، بیمارهای سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های نامتعارف درمان چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم … روابط عاشقانه برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی نشانه های علاقه مندی یک دختر به شما … روابط عاشقانه آشنایی با نشانه های علاقه یک دختر به یک پسر از کجا بفهمیم یک دختر به ما علاقه دارد از کجا موضوعارتباط تحصیلات اولیا در پیشرفت مقدمه سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ي درونزاد و خلاق و

برچسب ها

اندکی تفکر …

براى رسیدن به هدف هاى بزرگ
باید تعداد زیادى قدم هاى کوچک را
جایگزین تعداد کمى قدم هاى بزرگ کنیم.

پر بازدیدترین مطالب