پر بازدید ترین مطالب

خاک مريخ براي رشد کرم هاي خاکي کاملاً مناسب است


خاک مريخ براي رشد کرم هاي خاکي کاملاً مناسب است

خبرگزاري آريا – اگر فيلم مريخي را ديده باشيد به خوبي مي دانيد که کاشت گياه در خاک اين سياره تا چه حد دشوار است. اما ممکن است شرايط در آينده بهبود يابد، چرا که محققين هلندي دريافته اند مواد تشکيل دهنده خاک مريخ طوري است که کرم هاي خاکي مي توانند در آن رشد و نمو يابند.
اين خبر از آن جهت خوشحال کننده است که کرم هاي خاکي يکي از اصلي ترين عوامل طبيعي براي غني سازي خاک جهت بهبود رشد گياهان هستند، بنابراين حضور آنها در خاک سياره سرخ مي تواند به معني بهبود شرايط براي کاشت گياهان در آن باشد.
گروهي از دانشمندان دانشگاه «Wageningen» در هلند در تحقيق خود مقداري بذر گياه «شابانک»، کود کشاورزي و چند حشره گياه دوست را به خاک مريخ شبيه سازي شده (توليدي توسط ناسا) اضافه کردند. نتيجه اين که در ميان حشرات، کرم هاي خاکي با سرعت چشمگيري رشد و توليد مثل کردند.
مدير اين تيم تحقيقاتي مي گويد: «ما به کرم ها براي بازگرداندن مواد آلي به خاک نيازمنديم. اين بي مهرگان مواد آلي را مي خورند و سپس آنها در قالب ترکيب هاي اوليه و تقويت کننده به خاک بازمي گردانند. باکتري ها نيز در مرحله بعد عناصر مهم براي رشد گياهان را از همين مواد توليد مي نمايند.»

دانشمندان هلندي از سال 2013 تحقيقات وسيعي را براي بررسي امکان و شرايط رشد گياهان در خاک ماه و مريخ آغاز کردند و تا امروز امکان کاشت انواع مختلف از گياهان خوراکي را در مريخ به اثبات رسانده اند، اما اين اولين بار است که شرايط حيات حشرات خاک دوست در سياره همسايه زمين مورد تحقيق قرار گرفته.
مدير تيم مذکور در ادامه مي گويد: «رشد بعضي از گياهان همچون لوبيا سبز و گوجه فرنگي خارج از تصور ما بود، به طوري که ناچار مي شديم در فواصل کوتاه حجم زيادي از محصول را برداشت و بوته ها را هرس کنيم. در اين ميان تنها گياه اسفناج نشان داد که تمايل چنداني به رشد در اين خاک ندارد.»
بررسي امکان رشد گياهان در سياره مريخ از دو جهت بسيار حائز اهميت است. نخست اين که حيات انسان در اين سياره بدون تامين منابع غذايي پايدار ممکن نخواهد بود. دوم اين که بدون حجم انبوهي از گياهان اميدي به اصلاح جو مريخ و افزايش سطح اکسيژن در آن قابل تصور نيست.لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب