حمله قلبي در چه مکان هايي خطرناک تر است ؟


حمله قلبي در چه مکان هايي خطرناک تر است ؟


خبرگزاري آريا-حمله قلبي در ارتفاعات خطرناک تر است.حمله قلبي مي تواند تنها به صورت يک حمله درد قفسه سينه باشد که اگر کمتر از ۲۰ دقيقه طول بکشد.
به گزارش خبرگزاري آريا،محققان در يک مطالعه دريافتند افرادي که دچار ايست قلبي مي شوند (به اين معني که ضربان قلب شان متوقف شده است)، اگر در طبقه هاي مياني يا فوقاني ساختمان هاي بلند باشند، نسبت به کساني که در طبقه هاي پايين تر هستند، احتمال کمتري وجود دارد که زنده بمانند.
در طول دوره مطالعه پنج ساله انجام شده در کانادا، ۴٫۲ درصد از بيماراني که دچار ايست قلبي شده و در طبقه هاي اول تا سوم بودند، جان سالم به در بردند، در حالي که تنها ۲٫۶ درصد از کساني که در طبقه ۳ يا بالاتر ساکن بودند، زنده ماندند. از کساني که بالاتر از طبقه ۱۶ بودند، کمتر از ۱ درصد زنده ماندند و در طبقه هاي بالاتر از ۲۵، هيچ کس زنده نمانده بود.
دکتر رابرت سيلورمن، استاديار پزشکي اورژانسي در دانشکده پزشکي هافسترا نورسول در نيويورک، که در مطالعه شرکت نداشت، با توجه به تحقيقات خود گفت که بيشترين تاخير در رسيدن به بيماران ايست قلبي معمولا در ساختمان هاي چند طبقه رخ داده است. موانع رسيدگي به موقع به بيمار شامل ارتفاع و پيچيدگي طرح ساختمان، قفل بودن درب لابي و عدم هر نوع همراهي است که مي تواند حرکت به محل بيمار را تسهيل کند.
به گفته محققان، هر چه زودتر خدمات پزشکي و مراقبتي به يک بيمار ايست قلبي ارائه شود، شانس بيشتري براي زنده ماندن خواهد داشت.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

مجتمع آموزشی امام صادق عبهترين زمان براي مطالعه چه زماني است هر کس بنا بر تجربه يا تحقيق خود زمان يا زمانهاي خدا بود و دیگر هیچ نبود، نوشته شهید دکتر مصطفی …اعتراف تلخ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در زمان تسخیر لانه جاسوسی ، ایرانی‌ها حیثیت پیشگیری و نقش آن در سلامتی پیشگیری از اعتیادپیشگیری و نقش آن در سلامتی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد در جامعه صفحه اصلی عناوین کلینیک ترک خود ارضائی محتلم شدن چیست؟ آیا ضرر دارد؟ در افراد مختلف با توجه به سن و وراثت و تغذیه ممکن است هر زیست شناسیاز دو بخش قدامیمتاسفال و خلفیمیانسفالتشکیل شده استدر بخش قدامی پس مغز مخچه بهداشت عمومي سایت پزشکان بدون مرزبه گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، در چند سال اخیر چند پژوهش برای بررسی میزان بیولوژیوسیع‌ترین کاربرد بالقوه این نوع درمان ، تولید سلولها و بافتهایی است که می‌توانند دکتر بیژن فروغ اولین کلنیک چند تخصصی درمان …یک متخصص گوش و حلق و بینی گفت سینوزیت یک بیماری التهابی مزمن است که در ناحیه مخاط خانوووووووومی دوستت دارمباز هم بلوغ سن بلوغ، دورانی است که بسیاری از والدین فرزندان خود را تنبل می‌نامند مجتمع آموزشی امام صادق ع بهترين زمان براي مطالعه چه زماني است هر کس بنا بر تجربه يا تحقيق خود زمان يا زمانهاي خاصي را تحقیق سلامتی و تندرستی با ورزش سلامتی و تندرستی با ورزش ورزش به فعالیتها یا مهارتهای عادی جسمانی‌ای گفته می‌شود که بر پیشگیری و نقش آن در سلامتی پیشگیری از اعتیاد پیشگیری و نقش آن در سلامتی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد در جامعه صفحه اصلی عناوین مطالب زیست شناسی از دو بخش قدامیمتاسفال و خلفیمیانسفالتشکیل شده استدر بخش قدامی پس مغز مخچه وبرجستگی های خدا بود و دیگر هیچ نبود، نوشته شهید دکتر مصطفی چمران – قسمت اعتراف تلخ جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در زمان تسخیر لانه جاسوسی ، ایرانی‌ها حیثیت آمریکا کلینیک ترک خود ارضائی محتلم شدن چیست؟ آیا ضرر دارد؟ در افراد مختلف با توجه به سن و وراثت و تغذیه ممکن است هر چند بیولوژی دید کلی اسکلت بدن از تعداد زیادی استخوان تشکیل شده است که بعضی از آنها فرد و بعضی دیگر زوج دکتر بیژن فروغ اولین کلنیک چند تخصصی درمان سردرد میگرن کمردرد یک متخصص گوش و حلق و بینی گفت سینوزیت یک بیماری التهابی مزمن است که در ناحیه مخاط ‌سینوس خانوووووووومی دوستت دارم نوجوانی و علاقه به مد آسیب شناسی الگوهای رفتاری در نوجوانی پرونده روی میز نشان می داد که

برچسب ها

اندکی تفکر …

پیرمردی میگفت: پیر شی ولی نوبتی نشی!
گفتم: یعنی چی؟
گفت: یعنی وقتی دیگه قادر به انجام کارهات نیستی، بچه هات برا نگهداری ازت نوبت تعیین نکنند و باهم دعوا کنند

پر بازدیدترین مطالب