پر بازدید ترین مطالب

حل مشکل آفت در شهرها با مهندسی ژنتیک موش ها ممکن می شود


موش۱

به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه ادینبورگ اعلام کرده اند طی دوسال آتی می توانند با مهندسی ژن های موش ها، آنها را عقیم کنند یا فقط موش های نر تولید کنند.  

این خزندگان آزمایشگاهی در محیط های مختلف رها می شوند تا ژن های تغییر یافته خود را منتقل کنند و به این ترتیب از جمعیت موش در شهرهایی مانند لندن بکاهند. 

اما قبل از آن دانشمندان تصمیم دارند روش مهندسی ژنتیک مذکور را روی پستانداران  آزمایش کنند.

درهرحال محققان با روش مهندسی ژنتیک CRISPR/Cas9 ژن های باروری را در موش های مختلف آزمایش کردند. به این ترتیب موش های ماده نابارور شدند.  لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب