پر بازدید ترین مطالب

توصيه به پنج دسته از بيماران در ماه رمضان


توصيه به پنج دسته از بيماران در ماه رمضان

خبرگزاري آريا –
همانطور که مي دانيد فلسفه روزه داري براين اساس است که افراد روزه دار حال نيازمندان را دريابند بنابراين نبايد به دنبال اين بود که چه بخوريم تا گرسنه نشويم بلکه بايد بدانيم که در ايام مبارک ماه رمضان چه برنامه غذايي داشته باشيم که سلامت ما آسيب نبيند
روز داري بيماران ديابتي, روزه داري
روزه داري در بيماران کليوي
دکتر محمدرضا صفري نژاد، جراح و متخصص بيماري هاي کليه و مجاري ادراري گفت:« ثابت نشده است روزه داري فرد را مستعد سنگ کليه مي کند. براي همه کساني که داراي سنگ کليه هستند يک نسخه واحد نمي توان پيچيد و براي هر بيمار بسته به شرايط محيط، نوع کار، ميزان فعاليت روزانه و ميزان دفع مايعات، بايد جداگانه تصميم گرفت».
اين جراح و متخصص بيماري هاي کليه و مجاري ادراري افزود:« افرادي که يک کليه خود را به دليل ابتلا به سنگ کليه از دست داده اند، نبايد روزه بگيرند همچنين افرادي که بيش از 50 درصد عملکرد کليه هاي خود را به علت سنگ کليه از دست داده اند صلاح است روزه نگيرند و بيماراني که براي بار اول در ماه رمضان دچار سنگ کليه شده و مبتلا به درد و خونريزي مي شوند نيز تا درمان کامل نبايد روزه بگيرند ».
وي در ادامه گفت :« افرادي که داراي سنگ کليه از نوع عفوني هستند و عفونت فعال کليه دارند، روزه داري توصيه نمي شود همچنين افرادي که جنس سنگ آنها سيستئين است، نبايد روزه بگيرند چرا که به سرعت دچار سنگ کليه مي شوند».
دکتر صفري نژاد گفت:«افرادي که در سابق يک بار دچار سنگ کليه شده اند و چندين سال است که ديگر سنگ کليه نداشته اند، مي توانند روزه بگيرند . همچنين افرادي که اخيرا فقط بار اول است که دچار سنگ کليه شده اند و درمان نيز انجام شده است، مي توانند روزه بگيرند و بيماراني که داراي يک سنگ منفرد در قسمتي از کليه بوده که چندين سال است، بدون تغيير باقي مانده است، مي توانند روزه بگيرند و توصيه مي شود اين افراد حتما ما بين افطاري و سحري حداقل 8 ليوان آب علاوه از ميزان مورد نياز براي رفع تشنگي بنوشند».
روز داري بيماران ديابتي, روزه داري
روز داري بيماران ديابتي
دکتر کامران نيکو سخن ، مديرعامل انجمن ديابت ايران، در رابطه با روزه داري در بيماران ديابتي گفت :«مجوز روزه گرفتن براي افراد ديابتي بايد از طرف پزشک معالج صادر شود . افرادي که دچار عوارض ديابت نظير مشکلات کليوي شده اند بايد از روزه گرفتن پرهيز کنند . برخي از افراد هم که ديابت خود را بدون دارو کنترل مي کنند بايد در نظر داشته باشند که گرسنه ماندن طولاني هميشه سبب کاهش قند خون نمي شود بلکه در مواقعي قند را نيز افزايش مي دهد به اين دليل که در مواقع گرسنگي طولاني بدن از قند کبد استفاده مي کند . اگر روزه داري صحيح انجام نشود در بسياري از مواقع فرد حتي اگر دارويي هم مصرف نکند دچار مشکلاتي مي شود ، اين گونه افراد بايد با پزشک معالج خود مشورت کنند ».
وي در رابطه با کنترل قند خون در افراد ديابتي گفت :« اگر افراد ديابتي تمايل به گرفتن روزه دارند بايد قند خون خود را کنترل کنند ، آزمايش هايي که افراد ديابتي انجام مي دهند صرفا نشانه کنترل و يا عدم کنترل کامل قند خون نيست . فردي که مي خواهد کنترل قند خون داشته باشد بايد آزمايش همو گلوبين را قبل از ماه رمضان انجام دهند . آزمايش همو گلوبين ، آزمايشي است که ميانگين قند خون را در طي سه ماهه اخير نشان مي دهد ، اين آزمايش عملکرد قند خون را به طور واقعي نشان مي دهد».
دکتر کامران نيکو سخن در رابطه با تغذيه در ايام ماه رمضان چنين بيان کرد:« بسياري از افراد با شروع ماه رمضان اقدام به مصرف خوراکي هاي شيرين نظير زولبيا ، باميه وحلوا و غيره مي کنند . توصيه اي کلي به افراد اين است که حجم غذاهاي مصرفي را کاهش دهند ، در اين ايام افراد بايد از مصرف غذاهاي پرحجم در زمان هاي افطار و سحر خودداري کنند».
دکتر کامران نيکو سخن ، مديرعامل انجمن ديابت ايران، در رابطه با روزه داري در بيماران ديابتي گفت :«مجوز روزه گرفتن براي افراد ديابتي بايد از طرف پزشک معالج صادر شود . افرادي که دچار عوارض ديابت نظير مشکلات کليوي شده اند بايد از روزه گرفتن پرهيز کنند . برخي از افراد هم که ديابت خود را بدون دارو کنترل مي کنند بايد در نظر داشته باشند که گرسنه ماندن طولاني هميشه سبب کاهش قند خون نمي شود بلکه در مواقعي قند را نيز افزايش مي دهد به اين دليل که در مواقع گرسنگي طولاني بدن از قند کبد استفاده مي کند . اگر روزه داري صحيح انجام نشود در بسياري از مواقع فرد حتي اگر دارويي هم مصرف نکند دچار مشکلاتي مي شود ، اين گونه افراد بايد با پزشک معالج خود مشورت کنند ».
وي در رابطه با کنترل قند خون در افراد ديابتي گفت :« اگر افراد ديابتي تمايل به گرفتن روزه دارند بايد قند خون خود را کنترل کنند ، آزمايش هايي که افراد ديابتي انجام مي دهند صرفا نشانه کنترل و يا عدم کنترل کامل قند خون نيست . فردي که مي خواهد کنترل قند خون داشته باشد بايد آزمايش همو گلوبين را قبل از ماه رمضان انجام دهند . آزمايش همو گلوبين ، آزمايشي است که ميانگين قند خون را در طي سه ماهه اخير نشان مي دهد ، اين آزمايش عملکرد قند خون را به طور واقعي نشان مي دهد».
دکتر کامران نيکو سخن در رابطه با تغذيه در ايام ماه رمضان چنين بيان کرد:« بسياري از افراد با شروع ماه رمضان اقدام به مصرف خوراکي هاي شيرين نظير زولبيا ، باميه وحلوا و غيره مي کنند . توصيه اي کلي به افراد اين است که حجم غذاهاي مصرفي را کاهش دهند ، در اين ايام افراد بايد از مصرف غذاهاي پرحجم در زمان هاي افطار و سحر خودداري کنند».
روز داري بيماران ديابتي, روزه داري
روزه داري در مادران باردار و شيرده
دکتر خديجه رحماني ، متخصص تغذيه در گفت و گو با خبرنگار سلامت نيوز در رابطه با روزه داري در مادران شيرده گفت :« مادران شيرده در شش ماه اول شيردهي به دليل نياز شيرخوار به شيرمادر بايستي از روزه گرفتن خودداري کنند و در صورتي که به روزه گرفتن اصرار دارند مي توانند از شش ماهه دوم به بعد روزه بگيرند اما توصيه بر اين است که مادران شيرده از روزه داري خودداري کنند چرا که کاهش آب بدن مادر و کم آبي موجب افزايش غلظت شير شده و حتي کم آبي بر حجم شير مادر نيز تاثيرگذار است».
دکتر خديجه رحماني تاکيد کرد:« مادران باردار و يا شيرده بهتر است روزه نگيرند بخصوص مادران بارداري که در سه ماهه دوم بارداري هستند و بايد گفت روزه داري در سه ماهه اول و سوم به طور کلي ممنوع است و تنها روزه گرفتن در سه ماهه دوم مجاز است که بهتر است در اين زمان نيز از روزه گرفتن خودداري کنند».
روز داري بيماران ديابتي, روزه داري
روزه داري در بيماران قلبي
درهمه بيماران قلبي درمورد روزه داري نمي توان نسخه واحدي تجويز کرد.درهر بيماري بسته به نوع و شدت بيماري و وجود علايم قلبي و نوع دارو و دوز داروي مصرفي بايد بيمار با پزشک معالج مشورت نمايد.
تنها با مشورت با پزشک معالج خود هر بيماري مي تواند در مورد روزه داري تصميم گيري کند . دربيماران قلبي خفيف و کنترل شده مي تواند به تخفيف و کنترل بيشتر بيماري قلبي کمک کند . ترک سيگار و کاهش مصرف غذاهاي پرکالري و پرچربي و حجيم و نفاخ و آرامش روحي و رواني ميتواند دربيماران قلبي بسيار مفيد خواهد بود.
در بسياري از بيماران قلبي مثل بيماران مبتلا به چربي خون – ديابت تيپ 2 – چاقي – پرفشاري خون خفيف و متوسط – بيماران سيگاري روزه داري مي تواند بسيار کمک کننده و مفيد باشد به شرطي که در موقع افطار و سحري از پرخوري و مصرف مفرط مواد قندي و غذاهاي پر چرب و سنگين اجتناب نمايند و بجاي کاهش وزن دچار چاقي و افزايش وزن نشوند .
بيماران مبتلا به پرفشاري خون شديد و کنترل نشده دارند يا پرفشاري خون شديد که با داروهاي متعدد بخصوص ديورتيکها کنترل نسبي شده نبايد روز ه بگيرند.
بيماران قلبي همراه بابيماري سنگ کليه يا افزايش اوره خون نبايد روزه بگيرند.
روز داري بيماران ديابتي, روزه داري
روزه داري در بيماران ام اس
بيماران ام اس در طول روز، خيلي سريع دچار خستگي مي شوند به طوري كه بنا به اظهارات اين گونه بيماران، يک ربع فعاليت آنان، مانند يک روز فعاليت افراد ديگر است.
روزه براي مبتلايان ام. اس ضرر دارد، چرا كه روزه گرفتن در برخي از مبتلايان ام.اس، تاثير بسيار مطلوبي بر روح و روان آنان دارد.
منبع:salamatnews.com
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب