تعداد تمدنهای هوشمند در کهکشانمفیدستان:

راستان نیوز |

  معادله در یک رابطه‌ای است که توسط فرانک دریک برای پیش‌بینی تعداد تمدن‌های موجود در کهکشان ما پیشنهاد شده است. طبق این رابطه میلیون‌ها تمدن در کهکشان راه شیری وجود دارد.

محاسبه تمدنهای کهکشان

 

 لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

آيا مي دانيد چه تعداد تمدن هوشمند فضايي وجود دارد ؟ گجت نیوزآخرین ۱۳۹۳۳۳۱ بگذارید ابتدا با ، نرخ متوسط شکل‌گیری ستارگان در کهکشان خود شروع کنیم این ضریب عجیب به ما کمک می‌کند تا با درک تعداد ستارگانی که هر سال در کهکشان راه شیری متولد بیشتر چه تعداد تمدن فضایی هوشمند وجود دارد؟سایت علمی بیگ بنگ ۱۳۹۴۵۹ هاتعداد تمدن‌های فضاییتعداد هوشمندان فضاییتمدن‌های فضاییحیات در کائناتحیات در کیهانحیات میکروبیحیات هوشمندفضافضایی هاکهکشان راه شیریکیهانمعادله دریکموجود فضاییموجودات بیشتر کهکشان دانلود ۱۳۹۵۴۲۲ فراوانی رخداد این سیاره‌های سنگی یکی از متغیرها در معادله دریک است که تعداد تمدنهای هوشمند قادر به ارتباط در کهکشان راه شیری را تخمین می‌زند بیشتر کنترل هوشمندپایگاه علوم و تحقیقات صنعت تاسیسات ۱۳۹۵۲۲۰ فراوانی رخداد این سیاره‌های سنگی یکی از متغیرها در معادله دریک است که تعداد تمدنهای هوشمند قادر به ارتباط در کهکشان راه شیری را تخمین می‌زند بیشتر تعداد تمدن های پیشرفته در جستجوی هیولا تعدادتمدنهایپیشرفته ۱۳۹۵۸۱۵ میان کهکشان ها چیست؟ در فضای میان کهکشان ها چیست؟ پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۹ دنیای خارج از جهان دنیای خارج از جهان پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۸ بزرگترین کهکشان عالم بزرگترین بیشتر تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضاسایت تبیان ۱۳۹۴۱۱۲۴ ارتباط در کهکشان ما وجود دارد تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا «دیگر کافی است من سال است که به آسمان شب خیره شده‌ام و حتی یکبار نیز چیزی ندیده‌ام که در من سوءظنی بیشتر تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضاتبیان ۱۳۹۳۱۱۲۹ قابلیت برقراری ارتباط در کهکشان ما وجود دارد تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا «دیگر کافی است من سال است که به آسمان شب خیره شده‌ام و حتی یکبار نیز چیزی ندیده‌ام بیشتر تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا جالبسوژه خنده تعدادتمدنهایفضاییهوشمنددر ۱۳۹۳۱۰۱۳ در کهکشان ما وجود دارد تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا«دیگر کافی است من سال است که به آسمان شب خیره شده‌ام و حتی یکبار نیز چیزی ندیده‌ام که در من سوءظنی ایجاد بیشتر برآوردی تازه از تعداد تمدن های هوشمند در فضاسایت نخبگان جوان برآوردیتازهاز ۴ روز پیش بر اساس تخمین صورت گرفته در پژوهشی تازه در کهکشان ما حداقل و حداکثر هزار مورد تمدن های هوشمند وجود دارند این پژوهش در نشریه بین المللی آستروبیولوژی بیشتر چه تعداد تمدن هوشمند فضايي وجود دارد؟ یوفو چهتعدادتمدنهوشمندفضاييوجوددارد؟ ۱۳۹۵۱۱۹ چه تعداد تمدن هوشمند فضايي وجود دارد؟ موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری – همراه برتر به روش آشکار زمین می تواند از حیات پشتیبانی کند و همچنین احتمالا در قبل بیشتر کهکشان دانلود ۱۳۹۵۴۲۲ فراوانی رخداد این سیاره‌های سنگی یکی از متغیرها در معادله دریک است که تعداد تمدنهای هوشمند قادر به ارتباط در کهکشان راه شیری را تخمین می‌زند بیشتر کنترل هوشمندپایگاه علوم و تحقیقات صنعت تاسیسات ۱۳۹۵۲۲۰ فراوانی رخداد این سیاره‌های سنگی یکی از متغیرها در معادله دریک است که تعداد تمدنهای هوشمند قادر به ارتباط در کهکشان راه شیری را تخمین می‌زند بیشتر تعداد تمدن های پیشرفته در جستجوی هیولا تعدادتمدنهایپیشرفته ۱۳۹۵۸۱۵ میان کهکشان ها چیست؟ در فضای میان کهکشان ها چیست؟ پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۹ دنیای خارج از جهان دنیای خارج از جهان پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۸ بزرگترین کهکشان عالم بزرگترین بیشتر تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضاسایت تبیان ۱۳۹۴۱۱۲۴ ارتباط در کهکشان ما وجود دارد تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا «دیگر کافی است من سال است که به آسمان شب خیره شده‌ام و حتی یکبار نیز چیزی ندیده‌ام که در من سوءظنی بیشتر تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضاتبیان ۱۳۹۳۱۱۲۹ قابلیت برقراری ارتباط در کهکشان ما وجود دارد تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا «دیگر کافی است من سال است که به آسمان شب خیره شده‌ام و حتی یکبار نیز چیزی ندیده‌ام بیشتر تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا جالبسوژه خنده تعدادتمدنهایفضاییهوشمنددر ۱۳۹۳۱۰۱۳ در کهکشان ما وجود دارد تعداد تمدن های فضایی هوشمند در فضا«دیگر کافی است من سال است که به آسمان شب خیره شده‌ام و حتی یکبار نیز چیزی ندیده‌ام که در من سوءظنی ایجاد بیشتر برآوردی تازه از تعداد تمدن های هوشمند در فضاسایت نخبگان جوان برآوردیتازهاز ۴ روز پیش بر اساس تخمین صورت گرفته در پژوهشی تازه در کهکشان ما حداقل و حداکثر هزار مورد تمدن های هوشمند وجود دارند این پژوهش در نشریه بین المللی آستروبیولوژی بیشتر چه تعداد تمدن هوشمند فضايي وجود دارد؟ یوفو چهتعدادتمدنهوشمندفضاييوجوددارد؟ ۱۳۹۵۱۱۹ چه تعداد تمدن هوشمند فضايي وجود دارد؟ موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری – همراه برتر به روش آشکار زمین می تواند از حیات پشتیبانی کند و همچنین احتمالا در قبل بیشتر کهکشان راه شیری خانۀ بیش از تمدن‌ بیگانهسایت علمی بیگ بنگ ۱۳۹۴۹۲۳ امتیاز ۴٫۷ از ۵ ۱۵ نفرکهکشان راه شیری خانۀ بیش از ۳۰۰۰ تمدن‌ بیگانه ۴٫۷ مطالب مرتبط چه تعداد تمدن فضایی هوشمند وجود دارد؟چه تعداد بیشتر شبیه سازی رایانه ای برای تعیین تمدنهای هوشمند فضایی بایگانی انجمن ۱۳۹۳۱۲۲۸ محققان دانشگاه ادینبرگ به منظور تعیین تعداد احتمالی تمدنهای هوشمند اقدام به شبیه سازی رایانه ای کهکشانی مشابه کهکشان راه شیری کرده و دریافتند که احتمال وجود حداقل بیشتر

برچسب ها

اندکی تفکر …

در شرایط سخت هم امیدوار باش...
زیرا گاهی رحمت الهی
از سیاه‌ترین ابرها می‌بارد
پس به فردایی روشن امید داشته باش

پر بازدیدترین مطالب