پر بازدید ترین مطالب

تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت در خواب چه تعبیری دارد؟


دیدن لاک پشت در خواب از دیدگاه معبرین زن یا مرد کهنسال و عالمی است که شکیبایی را در خواب نشان می‌دهند. با تعبیر خواب لاک پشت همراه ما باشید.

تعبیر خواب بچه دار شدن لاک پشت - تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت - تعبیر خواب لاک پشت مرده - تعبیر خواب کشتن لاک پشتبا مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

ستاره | سرویس سرگرمی – لاک پشت حیوانی است آرام که با حرکات کند و تحرک کم شناخته می‌شود. تعبیرگران اسلامی لاک پشت را به مرد یا زنی کهنسال تشبیه کرده‌اند که بسیار صبور و شکیباست. دیدن لاک پشت در خواب نیاز آدمی به صبر و حوصله را نشان می‌دهد. انجام کارها همواره با داشتن شکیبایی می‌تواند نتایجی بسیار بهتری را در پی داشته باشد. این ضمیر ناخودآگاه شماست که برای نشان دادن صبر و تحمل بیشتر به صورت لاک پشت در رؤیا پدیدار می‌گردد.

 

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن لاک پشت در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:

 

لاک پشت: احساسات آسیب پذیر ما که پشت سپری دفاعی پنهانشان می‌کنیم – شاید به دلیل خجالتی بودن، درونگرا بودن و یا گوشه گیر بودن – می‌تواند نشان‌دهنده خشم نیز باشد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

  • دیدن لاک پشت در خواب نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. این رویا بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. به معنایی دیگر لاک پشت بیانگر این است که شما خودتان را از واقعیات زندگی حفظ می‌کنید. شما یک مانع خارجی سخت قرار می‌دهید و به دیگران اجازه‌ی ورود نمی‌دهید. در نتیجه حس عقب کشیدن می‌کنید.
  • خواب دیدن اینکه شما توسط یک لاک پشت تعقیب می‌شوید بیانگر این است که شما پشت یک ظاهر پنهان می‌شوید، به جای اینکه با چیز‌هایی که ازارتان می‌دهند روبرو شوید.

 

تعبیر خواب لاک پشت

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی علاوه بر نشان دادن صبر و بردباری از طرف لاک پشت، ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیرتان قرار بگیردکه همین دعوت را بکند و شما را پند داده و راهنمایی کند.

 

ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب لاک‌پشت، مردی عالم و دانشمند است که مردم از ارتباط و مصاحبت با او سود و منفعت به دست می‌آورند.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدی لاک‌پشت داری یا اینکه به خانه تو آمده است، به این معنی است که بین تو و شخص زاهد و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای لاک پشت عبارت‌اند از:

  1. مردی عالم
  2. مردی زاهد و پرهیزکار
  3. مردی صنعت‌گر

هانس كورت مى‌گويد: مشاهده‌ى لاك‌پشت در خواب، بيانگر موفقيت است.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: لاک پشت: شادی‌های پنهان

 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن لاک پشت در خواب، علامت آن است که واقعه ای باعث می‌گردد شرایط کار شما بهبود یابد.

 

تعبیر خواب گوشت و خوردن لاک پشت

ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن خوردن گوشت لاک پشت در خواب به معنای کسب علم از شخص عالم و فرهیخته است.

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می‌خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می‌رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می‌زیسته است.

 

آنلی بیتون: خوردن سوپ لاک پشت در خواب، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد.

 

هانس كورت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول خوردن لاك‌پشت هستيد، به اين معنا است كه موضوعى باعث خوشحالى شما مى‌شود.

 

تعبیر خواب نشستن بر پشت لاک پشت

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته‌اید به یک سفر دور می‌روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب لاک پشت مرده

برايت مى‌گويد: ديدن لاك‌پشت مرده در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.

 

 

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

خواب و رویالینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب