پر بازدید ترین مطالب

ترسیم نقشه راه تحول 20 ساله آموزش علوم پزشکی


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 آغاز پیاده سازی برنامه آموزشی ملی”دوره پزشکی عمومی”، طراحی برنامههای آموزشی نوین متناسب با نیازهای کشور، تدوین برنامههای اعتباربخشی دانشگاهها و مراکز آموزشی، نهایی سازی مدل برآورد نیروی انسانی و تدوین کوریکولوم مبتنی بر سطح بندی و عملکرد، راهاندازی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای از دیگر اقدامات 100 روزه در حوزه معاونت آموزشی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، ابلاغ و اجرای آیین نامه‌های مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای، آیین نامه تأسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای و آیین نامه مالی مراکز مجری آموزش مهارتی و حرفه ای نیز از جمله اقدامات در این 100 روز به شمار می آید.

به گزارش وبدا،‌ شروع طرح راهنمای مدیریت جامع الکترونیک، حضور شرکت‌کنندگان در برنامه‌های آموزش مداوم (دراستان همدان)، استمرار بازنگری کوریکولوم‌های رشته‌های PhD و تخصصی و همچنین بازنگری و به روز رسانی مأموریت‌های مشترک و ویژه کلان مناطق آمایشی و بازنگری نقشه آمایش بین الملل نیز از دیگر اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در 100 روز اول دولت جدید عنوان شده است.لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب