پر بازدید ترین مطالب

با حس تنهايي چگونه کنار بياييم؟


با حس تنهايي چگونه کنار بياييم؟

خبرگزاري آريا –
حس تنهايي,جلوگيري از حسن تنهايي
راههاي مبارزه با حس تنهايي يا احساس تنهايي را در اين مقاله شمرده شده است
حس تنهايي
اين روزها تنهايي مشکل حادي است. جهان بيشتر و بيش از پيش به هم متصل شده است، اما بسياري از مردم در داخل آن احساس تنهايي مي کنند. در واقع، مي توانيد احساس تنهايي کنيد، حتي اگر با اشخاصي زيادي در تعامل باشيد. مي توانيد احساس تنهايي کنيد، حتي اگر تنها زندگي نمي کنيد.
ممکن است الان احساس تنهايي نکنيد، اما ممکن است بارها اين احساس به شما دست داده باشد يا در همين لحظه دست دهد.
در اينجا نکاتي درباره مواجهه با احساس تنهايي بيان شده است:
1. در مقابله با حس تنهايي نسبت به خودتان خوشبين باشيد
منفي بافي دروني مي تواند شما را به کشتن دهد. اگر دائماً خودتان را زشت، مفلوک يا بي ريخت تصور مي کنيد، بنابراين براي شما بسيار مشکل است که با ديگران ارتباط برقرار کنيد. بايد نخست خودتان را بپسنديد پيش از اينکه بتوانيد ديگران را بپسنديد.
درست است، شما ممکن است خصلت هاي منفي داشته باشيد. اما مي دانيد؟ هرکسي همين طور است. پس به جاي وجه منفي بر وجه مثبت تان تمرکز کنيد. به روش خوشبينانه خود را تصور کنيد.
اگر پي برديد که حذف تفکر بدبينانه دشوار است. آنگاه از قدرت «اما» استفاده کنيد، براي مثال، بايد به خودتان بگوييد: « ممکن است زيباترين فرد جهان نباشم اما قلبي بخشنده دارم»
2. در مواجهه با حس تنهايي نگرشي قدردان داشته باشيد
نعمت هاي خود را بشماريد و به خاطر آنها سپاسگزار باشيد. بر جنبه هاي منفي زندگي تمرکز کردن آسان است.اما فراموش نکنيد که جنبه هاي مثبتي زيادي هم وجود دارد. آنها را به ياد بياوريد و سپاسگزار باشيد.
اما اين موضوع چه ربطي به تنهايي دارد؟ بسيار خوب، اگر شما قدرشناس باشيد، پس؛ آنگاه خوشحال خواهيد بود که موجب جذب مردم به سوي شما خواهد شد. يک لحظه به اين موضوع فکر کنيد: ترجيح مي دهيد در کنار يک شخص غرغرو باشيد يا يک شخص خوشحال؟
3. جنبه مثبت ديگران را ببينيد
همچنان که بايد تنها جنبه مثبت خود را ببينيد، افزون بر اين بايد جنبه مثبت ديگران را ببينيد. هرکسي نقايصي دارد ، اما همه نيز جنبه ي مثبتي دارند. تمرکز بر وجه مثبت را برگزينيد. که ممکن است باعث شود به ديگران علاقه مند شويد و برقراري ارتباط با آنها برايتان ساده تر گردد.
4. راه مبارزه با حس تنهايي : براي ديگران کاري انجام دهيد
اگر بيشتر در فکر خودتان هستيد، بيشتر احتمال دارد که احساس تاسف و حس تنهايي کنيد. براي مثال، ممکن است تصور کنيد کسي شما را دوست ندارد يا به فکر شما نيست. بنابراين مهم است که توجه تان را از خودتان دور کنيد.
شما مي توانيد براي ديگران کاري انجام دهيد. اين عمل مي تواند به سادگي لبخند زدن به همسايگان و همکاران باشد. يا اگر به دعا معتقديد (چنانکه من معتقدم)، مي توانيد براي ديگران دعا کنيد. اسم شان را ذکر کرده و براي خواسته هايشان دعا کنيد. اين ساده است اما مي تواند خودتان و ديگران را شگفت زده کند.اينگونه حس تنهايي را از خود دور کنيد.
5. براي جلوگيري از حس تنهايي عضو يک انجمن شويد
اين مهم است که شما به يک انجمن به پيونديد جايي که مردم مراقب يکديگر هستند. انجمن هاي مجازي کفايت نمي کند. شما بايد در جهان واقعي عضو يک انجمن شويد. مي تواند يک انجمن تفريحي باشد، سازمان اجتماعي يا هر چيز ديگري که مناسب شماست.
اگر از قبل دوستي داريد که عضو يک انجمن است، از او بخواهيد که شما را به انجمن معرفي کند. اگر نمي خواهيد، اين شجاعت را به خرج داده، برويد و خودتان را معرفي کنيد. نگاه مثبتي به خودتان و ديگران داشته باشيد. موفق خواهيد شد.
6. مبارزه با حس تنهايي و هميشه پيش قدم شدن
وقتي به يک نشست اجتماعي مي رويد، منتظر نباشيد ديگران به شما توجه کنند. به جاي آن پيش قدم شده و به ديگران توجه کنيد. با آنها سلام و احوال پرسي کنيد. صميمانه به زندگي شان علاقه مند شويد.
اگر حس تنهايي نداريد و احساس تنهايي نمي کنيد:
ممکن است اين مقاله را خوانده باشيد و فکر کنيد: « من احساس تنهايي نمي کنم پس اين مقاله به درد من نمي خورد»
بسيار خوب، چه خوب! بنابراين وظيفه اي خواهيد داشت: با يک شخص تنها دوست شويد، به او توجه کنيد. او را از تنهايي دور کنيد. ممکن است براي شما ساده باشد، اما هيچ نمي دانيد که چقدر ممکن است براي شخص ديگري پيچيده باشد.
چه کسي مي داند؟ ممکن است به زندگي شخص ديگري جان ببخشيد!
منبع:برترين ها
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب