اين شکلات هاي مشهور سرطان‌زا هستندمفیدستان:

اين شکلات هاي مشهور سرطان‌زا هستند


خبرگزاري آريا-برخى برندهاى شکلات حاوى سرب و کادميوم بوده و عامل ابتلا به سرطان و کاهش هوش در کودکان مى شوند.
به گزارش خبرگزاري آريا،براساس گزارش سازمان حقوق سلامت مصرف کنندگان در آمريکا با بررسي و آزمايش ۵۰ محصول شکلات از جمله تخم مرغ‌هاي شکلاتي و خرگوشي مشخص شد که ۳۵ مورد از اين شکلات‌ها حاوي سرب و کادميوم بودند.
آزمايشات روي شکلات‌ها در آزمايشگاهي مستقل انجام شد و محققان دريافتند که محصولات داراي سرب و کادميوم بيش از حد مجاز است.
براساس اين گزارش شکلات‌هاي مشهور که در ذيل نام آنها ذکر شده حاوي کادميوم و سرب بوده که سرطانزا هستند.

Lindt
Trader Joe’s
Theo Chocolate
Hershey’s
Whole Foods
Green and Black’s
Ghirardelli
Kroger
Equal Exchange
Earth Circle Organics
See’s Candies
الن ون وليت کارشناس بهداشت در اين باره گفت: سرب با اختلالات عصب شناختي، ناتواني در يادگيري و کاهش ضريب هوشي مرتبط بوده و کودکان به هيچ وجه از موادغذايي حاوي سرب نبايد استفاده کنند.
شان پالفري يک متخصص اطفال در دانشکده پزشکي بوستون دانشگاه افزود: با وجود سرب در هواي بيشتر شهرها، کودکان و زنان باردار بايد از خوردن يا در معرض قرارگرفتن هرگونه ماده حاوي سرب اجتناب کنند.
کادميوم به کبد، استخوان و کليه‌ها آسيب رسانده و اين صدمات در کوکان شديدتر و خطرناکتر است و در نهايت منجر به سرطان مي شود.
مطالعات انجام شده ارتباط ميان کادميوم و آسيب به دستگاه توليدمثل بدن، کاهش وزن نوزادان هنگام تولد و مشکلات عصبي رفتاري را نشان مي‌دهد.
سلامت نيوز: اين شکلات هاي مشهور سرطان‌زا هستندلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

برچسب ها

اندکی تفکر …

شغلی که عشق داری بهش انتخاب کن ، که در طول عمر زندگیت یک روز هم کار نکنی.
کنفوسیوس