استفاده از سوسيس تاريخ گذشته در پيتزا فروشي هامفیدستان:

استفاده از سوسيس تاريخ گذشته در پيتزا فروشي ها


خبرگزاري آريا-مقادير زيادي مواد غذايي غير بهداشتي و سوسيس تاريخ مصرف گذشته و غير قابل مصرف انساني از يک واحد پيتزا فروشي معروف در قم کشف شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،مهدي رياضي مدير کل تعزيرات حکومتي استان قم گفت: در ادامه گشت‌هاي مشترک طرح ويژه نوروزي که به همراه ديگر دستگاه‌هاي نظارتي استان انجام مي‌گيرد، از يک واحد پيتزا فروشي معروف در قم بازديد به عمل آمد.
وي افزود: در حاشيه اين بازديد از آشپزخانه اين واحد مقادير زيادي مواد غذايي غير بهداشتي و سوسيس تاريخ مصرف گذشته و غير قابل مصرف انساني کشف و در محل معدوم شد.
مدير کل تعزيرات حکومتي استان قم تصريح کرد: همچنين پرونده بهداشتي در اين خصوص تشکيل و جهت رسيدگي به شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشت و درمان اداره کل تعزيرات ارجاع شد.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

برچسب ها

اندکی تفکر …

اگر قرار باشد "خوبیِ" ما وابسته
به "رفتار" دیگران باشد
این دیگر "خوبی" نیست . . .
بلکه "معامله" است!