پر بازدید ترین مطالب

آزمــــون قـــــدرت ارتـــبـــاطـــات


آزمــــون قـــــدرت ارتـــبـــاطـــات

خبرگزاري آريا –
آزمــــون قـــــدرت ارتـــبـــاطـــات
شما خيلي راحت دوست پيدا مي کنيد و روابط اجتماعي تان خوب است يا گوشه گيريد و به سختي به سمت ديگران مي رويد؟ پاسخ دادن به سوالات زير مي تواند به شما در پيدا کردن جواب اين سوال کمک کند که «من چقدر آدم اجتماعي اي هستم؟»…
بعد از خواندن هر سوال، امتياز گزينه اي که بهتر از ديگر گزينه ها، رفتار شما را توصيف مي کند؛ در مربع مقابل آن يادداشت کنيد.
هميشه بيشتر اوقات گاهي اوقات کمي هرگز
1. درباره افراد و موقعيت هاي مختلف به افکار منفي روي مي آورم.
2. در برقراري هر ارتباطي از ديگران انتظار دارم پيشقدم شوند.
3. ترجيح مي دهم افکارم را براي خودم نگه دارم و آنها را بروز ندهم.
4. اعتمادبه نفس ندارم و از خود بيزارم.
5. مدام درباره خودم و ديگران، منفي بافي مي کنم.
6. با انتظار يک نتيجه بد وارد هر موقعيتي مي شوم.
7. در مورد ديگران به راحتي قضاوت مي کنم و با اين کار، روابط احتمالي ام را از بين مي برم.
8. درباره زندگي خود و اتفاق هايي که برايم افتاده است، حس خوبي ندارم.
9. در مطالبه حق خود از ديگران، آدم بي تفاوتي هستم. مردم اغلب يا مرا ناديده مي گيرند يا به من بي احترامي مي کنند.
10. نداشتن اعتمادبه نفسم را پشت نقابي پنهان کنم که اغلب ديگران آن را غرور و خودپسندي مي دانند.
11. تمام وقتم را به مقايسه خود با ديگران مي گذرانم.
12. با اين نگراني که ديگران درباره من چطور فکر مي کنند، امکان کسب تجربه هاي جديد را از خود سلب مي کنم.
13. بيشتر احساسات من خشم، ترس، نفرت، سرخوردگي و رنجش است.
14. احساس مي کنم زندگي ام به بن بست رسيده است و به هيچ کجا راهي ندارد.
15. از زندگي و حتي زندگي کردن مي ترسم و احساس نگراني دارم.
16. در تشخيص و انتخاب گزينه هايي که در اختيار دارم با شکست روبرو مي شوم.
17. فکر مي کنم هيچ هدفي ندارم و فقط وانمود مي کنم که در پي هدفي هستم.
18. به خودم و ديگران قول هايي مي دهم که به آنها پايبند نيستم.
19. از اينکه اشتباهي مرتکب شوم، مي ترسم زيرا دوست دارم همه کارها کامل انجام شود.
20. براي انجام ندادن هر کاري که از آن مي ترسم يا قادر به انجام آن نيستم، بهانه اي پيدا مي کنم.
● تفسير آزمون
اگر امتيازتان 100 86 است (سطح 6): شما مهارت هاي زيادي براي برقراري ارتباط داريد. آدم خوش بياني هستيد که با ديگران خيلي خوب همکاري مي کنيد. شخص نافذي هستيد و مايليد ديگران را براي انجام کارها متقاعد کنيد. خون گرم هستيد و به سرعت با ديگران همدردي مي کنيد. ذهني باز داريد و به راحتي دستپاچه نمي شويد. درواقع ممکن است ديگران اعتمادبه نفس شما را خودپسندي يا خونسردي بيش ازحد تعبير کنند.
اگر امتيازتان 85 68 است (سطح 5): شخص قاطع و خودداري هستيد اما از کمک به ديگران لذت مي بريد. شما فرد مطمئن، قابل اعتماد و دلسوزي هستيد و شخصيتي دوست داشتني داريد. اگرچه به اندازه افراد سطح 6، پرشور به نظر نمي رسيد اما مقاوم هستيد و مي توان به شما اعتماد کرد. کمي ترس و دودلي درباره خود داريد که باعث مي شود جدا از ديگران به نظر برسيد و اين ترس، نفوذتان را از شما مي گيرد. پس لازم است که با خود کمي عادلانه تر رفتار کنيد.
اگر امتيازتان 67 48 است (سطح 4): روابط عمومي تان بالاست و با ديگران خوب کنار مي آييد اما لازم است بعضي از باورهاي محدود خود را عوض کنيد و شروع کنيد به زندگي. در اهداف و عقايدتان دچار آشفتگي هستيد زيرا نياز داريد از ترس درباره زندگي و ديگران خلاص و براي مردم بيشتر ارزش قائل شويد. فرصت هاي زيادي را به علت نگراني هاي بي موردي که شما را نسبت به ديگران شکاک و عيب جو مي کند، از دست داده ايد. مردم همانطور با شما رفتار مي کنند که خود شما با خودتان. پس از همين حالا براي خود ارزش قائل شويد و اعتمادبه نفس بيشتري داشته باشيد تا شاهد تغيير در عکس العمل ديگران و موفقيت خود باشيد.
اگر امتيازتان 47 30 است (سطح 3): شما کمي مهارت براي برقراري ارتباط با ديگران داريد که جاي پيشرفت دارد زيرا اساسا به خودتان فکر مي کنيد. اغلب درباره اينکه چه هدفي داريد دچار سردرگمي مي شويد زيرا اعتمادبه نفس پايين و نگراني هاي زيادي درباره زندگي داريد. تعيين يک هدف مشخص را امري مشکل مي دانيد و به همين دليل گزينه هايتان مدام در حال تغيير هستند که همين امر باعث مي شود کمتر نتيجه بگيريد و حتي بيشتر احساس بي کفايتي و اضطراب داشته باشيد. ديگر به خودتان انرژي منفي ندهيد تا بتوانيد براي خودتان به عنوان يک شخص مهم ارزش قائل شويد و درباره ديگران و نيازهايشان هم بيشتر فکر کنيد.
اگر امتيازتان 29 15 است (سطح2): در مواجهه با ديگران شخص خودبيني به نظر مي رسيد که برقراري ارتباط با افراد را کار دشواري مي داند. شما دچار ترس و ترديد هستيد و ترجيح مي دهيد اول ديگران پيشقدم شوند زيرا از اينکه مرتکب خطا شويد، مي ترسيد اما اين اشتباه ها به شما چيزهاي جديدي مي آموزند و مي توانند به رشدتان کمک کنند. اگر بخواهيد به توانايي هاي بالقوه خود دست يابيد و بر ديگران تأثير بيشتري داشته باشيد، خوب است بدانيد که خيلي از کارها بايد از روي مهارت هاي اجتماعي شما انجام شود.
اگر امتيازتان 14 0 است (سطح1): شما شخص ترسويي هستيد و احساس همدردي و دلسوزي کمي نسبت به ديگران داريد. اين مساله به دليل اعتمادبه نفس پايين شماست، اما زندگي واقعا اينقدرها هم بد نيست. مهارت هاي شما در زمينه برقراري ارتباط بسيار ضعيف است و يادگيري آنها به تمرين زيادي نياز دارد. بهتر است براي بالابردن اعتمادبه نفس خود با يک روان شناس مشورت کنيد.
منبع: salamat.ir
لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب