پر بازدید ترین مطالب

پیروز حناچی، شهردار تهران از شهرداران کلانشهرها خواست نمایندگان شهرهای خود را قانع کنند تا مانند بسیاری از کشورهای دنیا، مدیریت شهری اجازه و امکان اخذ عوارض و بهای خدمات را داشته باشد. حناچی همچنین …


آخرین مطالب