خبرگزاري آريا – در حالي که ورود زنان به ورزشگاه و عدم حضور وزراي زن در کابينه دولت دوم روحاني به موضوعاتي داغ طي چند هفته اخير تبديل شده و بحث هايي را درباره …

یکی از مهم‌ترین اهداف هر استارتاپی جذب سرمایه‌گذار است؛ بنابراین آگاهی از خطوط قرمز سرمایه‌گذاران، می‌تواند شانس  جذب آن‌ها را افزایش دهد. در چند سال گذشته رقابت کمتری میان استارتاپ‌ها برای جذب سرمایه‌گذار وجود …


نوشته‌های تازه